De gikk hver sin vei. Arne Johannessen i Unio sa nei til den nye skissen som ble lagt fram og fortsetter streiken, mens Pål N. Arnesen (i bakgrunnen) i YS synes tilbudet var akseptabelt og derfor avslutter streiken. FOTO: KRISTER SØRBØ/NTB SCANPIX

YS og LO sa ja, Unio fortsetter streiken

LO Stat har godtatt tilbudet fra staten og har avbrutt streiken. YS stat og Akademikerne har også godtatt skissen fra Riksmekleren, .

Unio Stat sa imidlertid nei og varsler opptrapping av streiken fra torsdag.

De statstilsatte får en lønnsøkning på om lag det samme som frontfaget, og en reguleringsklausul i andre avtaleår skal sikre at lønnsutviklingen blir lik.

Totalramma på oppgjøret vil ikke bli endelig avklart før man ser hva den faktiske lønnsglidningen blir, opplyser Tone Rønoldtangen, forhandlingsleder i LO Stat, som dermed tidlig lørdag morgen avbrøt streiken som har vart i ni dager.

– Dette har vært en tøff runde, men nå er jeg glad for at våre medlemmer kan gå tilbake på jobb i visshet om at de ikke er mindre verdt enn ansatte i andre sektorer, sier Rønoldtangen.

Hun sier at resultatet absolutt har vært verdt streiken.

– Vi har fått til en god likelønnsprofil, men samtidig er oppgjøret innrettet slik at også svært mange menn får mye mer penger.

4.600 streikende medlemmer av LO Stat går nå tilbake i jobb.

 

– Godt resultat

YS Stat opplyser at de har oppnådd en økonomisk ramme på om lag 4,1 prosent, hvilket innebærer et generelt tillegg på minimum 12.000 kroner per år til alle. Det sikrer alle økt kjøpekraft, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

– Dette er et godt resultat for YS Stats medlemmer. Det er betydelig bedre enn det tilbudet staten ga oss for en uke siden, og som presset oss ut i en storstreik, sier Arnesen.

– Vi vant også fram med kravet om at resultatet for lønnsoppgjøret i frontfaget fortsatt skal være førende for offentlig sektor. Vi kjenner ikke det fulle resultatet for denne gruppen ennå, men skulle det bli høyere vil det reflekteres i tillegget per 1. mai neste år, opplyser Arnesen.

 

Tøffe forhandlinger

Det var tidlig lørdag morgen at LO Stat og YS Stat sa ja til tilbudet og avbrøt streiken, mens Akademikerne ble enig uten streik.

– Den økonomiske profilen er akseptabel og den lokale handlefriheten øker. Derfor sier vi ja til denne meklingsskissen, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat.

– Det har vært tøffe forhandlinger, der mange har tatt og gitt, men jeg er glad for at tre av fire har akseptert skissen, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud til NTB.

– Det er gode likelønnstillegg, noe som er viktig for meg, sier hun.

 

Ikke godt nok

For Unio Stat var Statens tilbud ut fra en samlet vurdering ikke god nok. Verken ramme eller profil var slik at Unio kunne godta det og viser ifølge forhandlingsleder Arne Johannessen at regjeringen ikke verdsetter den kompetanse Unios medlemmer har og de tjenester de leverer.

– Unio viste forhandlingsvilje og gikk inn i frivillig mekling med et mål for øye, å bidra til en løsning. Regjeringen har vist veldig liten vilje til å bevege seg, selv om vi har hatt en storstreik gående, sier Johannessen.

– Staten nektet oss et sentralt justeringsoppgjør, som var ett av Unios viktigste krav. Rammen og profilen var langt fra Unios krav og prioriteringer. Den foreslåtte reguleringsklausulen var heller ikke tilfredsstillende. Totalvurderingen er at Unio ikke kunne akseptere dette, selv om andre gjorde det, sier Johannessen.

– Jeg kunne ikke se medlemmene i øynene og si at dette var et resultat det var verdt å avbryte streiken på, sier han til NTB.

Derfor fortsetter Unio streiken, og ikke bare fortsetter, men også trapper opp.

– Vi tar nå ut 344 flere i streik, og har vel 3.500 statsansatte Unio-medlemmer i streik, sier Johannesen.

Han sier at utvidelsen av streiken er i tråd med tidligere planer som ble satt på vent da den frivillige meklingen startet fredag.

 

– Ikke på nivå med de private

Etter Johannesens mening var tilbudet fra staten ikke nok til å løfte de statsansatte opp på samme nivå som i privat sektor.

– Var det vanskelig å bryte forhandlingene når samarbeidspartnerne LO Stat og YS Stat sa ja?

– Nei, det var ikke problematisk. Det har vært politiske prosesser hos LO Stat og YS Stat som gjorde at de kom til en annen konklusjon. Jeg har stor respekt for deres avgjørelse, sier han.

Han sier at de tre sammenslutningene har stått skulder ved skulder og kjempet sammen.

– Det var synd vi ikke kunne avslutte sammen, men jeg har respekt for avgjørelsen, sier han.

 

Kan gå mot lønnsnemnd

Med bortimot 3.500 medlemmer i streik, deriblant mange fra politiet, kan det gå mot tvungen lønnsnemnd. Men Arne Johannesen vil ikke være med på at Unio styrer mot en slik løsning.

– Jeg kan ikke se at vi spekulerer på det. Etter mitt syn er det et balansert og ansvarlig streikeuttak selv om det er mange viktige posisjoner som nå er ute i streik, sier han.

Johannesen har ikke fått noen negative reaksjoner fra medlemmer på at han ikke godtok tilbudet slik resten av statsoppgjøret gjorde.

– Tvert om har jeg fått tekstmeldinger om det var en riktig avgjørelse og med beskjeden «stå på videre», sier han.