Fagforbundets medlemmer sa et svært klart ja i uravstemningen om ny offentlig tjenestepensjon. Hele 91 prosent av medlemmene sa ja i Fagforbundet, hvor Mette Nord er leder. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Vurderer generalstreik mot regjeringen

Arbeidstakerorganisasjoner raser mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Av Dag Høie og Marie Melgård

– Det er ikke utenkelig vi vil gå til generalstreik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet til FriFagbevegelse.

– Mange lokale fagforeninger og fylkesorganisasjoner i Fagforbundet sier til meg: Trå til! Folk er klare, forteller hun.

- Vi skal diskutere aksjonsform på møtet i sekretariatet i LO på mandag, men det er flere hos oss som sier de er klare til å aksjonere. Men medlemmene våre er skuffa og veldig kampklare. Presset er stort nedenfra, sier Nord til Dagsavisen, og legger til:

- Eriksson skyver sårbare grupper foran seg for å presse igjennom rein ideologi.

- Inn og ut, inn og ut

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) vil gi en generell adgang til midlertidige ansettelser i opptil ett år. Noe Fagforbundets leder reagerer sterkt på.

– Arbeidstakere risikerer å gå fra 12 måneder til 12 måneder til nye 12 måneder i ulike bedrifter. Folk vil gå inn og ut, inn og ut, fastslår hun overfor FriFagbevegelse.

Nord mener dessuten at lovforslaget vil virke diskriminerende.

– Unge kvinner som blir gravide i 12-månedersperioden kan ikke søke permisjon, og om de gjør det, vil de ikke bli ansatt. Forslaget vil diskriminere kvinner.

– I tillegg vil det bli enda vanskeligere for personer i etableringsfasen å få lån til bolig, ettersom banken fort vil anse den midlertidig ansatte som en usikker betaler, sier forbundslederen.

Hun tror enkelte bedrifter vil spekulere i å la være å ta arbeidsgiveransvaret i mer enn tolv måneder.

Nødsatser

Eriksson vil også kreve aktivitetsplikt av sosialhjelpsmottakere, noe som kan bety at sosialklienter bare mottar nødsatser om de ikke lar seg aktivisere.

– Vi er sterkt imot en slik kynisk aktivitetsplikt overfor sosialhjelpsmottakere. Folk får ikke noe mer aktivitetslyst av at taket de bor under og maten på bordet forsvinner.

Fagforbundet synes det er greit med arbeidslinja, men at det må settes i gang tiltak for trygghet og kompetanseheving.

– Aktivitetsplikten vil slett ikke nødvendigvis hjelpe dem dette er rettet mot. Vi må finne ut hvorfor folk befinner seg i en slik situasjon og hjelpe dem med best mulige tiltak, sier Mette Nord.

- Blir aksjonsformer

Leder av UNIO, Anders Folkestad, vil ikke gå så langt som å si at det blir generalstreik:

- Det blir aksjonsformer, men type og form vil jeg ikke si noe om ennå. Vi har ikke tatt stilling til det – men vi skal finne gode måter å markere våre standpunkter på, sier Folkestad til Dagsavisen.

Dagsavisen får fra flere hold høre at Eriksson under et arbeidslivspolitisk møte tidligere denne uka på spørsmål om tidsramme for nye endringer skal ha svar at det nå er advent og at man i advent «åpner nye luker i kalenderen hver dag». 

Arbeidstakerorganisasjonene ser ikke med glede fram til neste luke i Erikssons julekalender.

- Det som kom i dag er ikke et godt varsel når det gjelder spørsmål om arbeidstid, som vil være neste sak, sier Folkestad, og legger til:

- Vi liker ikke julegavene han serverer. Nå blir vår jobb å vise alvoret, men også skadevirkningene, sier Folkestad.