Voldtekter over internett anmeldes stadig oftere

Antall anmeldte voldtekter over internett økte fra 20 i 2017 til 173 til 2018, kommer det fram i en ny rapport fra Kripos.

Rapporten, som heter «Voldtektssituasjonen i Norge 2018», er omtalt av Dagbladet.

Den viser at antallet anmeldelser av seksuell omgang med og voldtekt av barn under 14 år økte med 13 prosent fra 2017 til 2018, og med til sammen 74 prosent siden 2014.

Kommentar: «Vi må behandle voldtekt som et folkehelseproblem»

Unge overgripere

Ofrene for nettovergrep er nesten utelukkende barn under 14 år. Mange av de voldtektsanmeldte var mellom 15 og 25 år på gjerningstidspunktet, og hele 350 av dem var under 18 år.

– Vi ser med bekymring på den store andelen unge gjerningspersoner anmeldt for voldtekt. Dette henger sammen med at det å begå sitt første seksuallovbrudd i ung alder øker risikoen for nye overgrep, sier Emil Kofoed, leder for Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, til Dagbladet.

Politiet ser også en økning i antall voldtektsanmeldelser der offeret og familien ikke har kjennskap til gjerningspersonen. Dette settes i sammenheng med at så mange av overgrepene skjer over internett.

Antall mannlige fornærmede har økt med hele 76 prosent. Politiet sier unge gutter gjerne er sårbare for personer som utgir seg for å være noen andre, og at de lures og trues til å utføre seksuelle handlinger med seg selv på kamera.

I tillegg rammer gjerningspersonene som går etter gutter, langt flere enn dem som utelukkende begår overgrep mot jenter, ifølge rapporten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

1.500 saker på tre personer

28 personer ble anmeldt for voldtekt over nettet, og ved utgangen av 2018 var disse 28 registrert til sammen som mistenkt, siktet eller domfelt i hele 1.725 saker om seksualforbrytelser. Tre av de 28 sto bak mer enn 1.500 av sakene.

Mørketallene er store for seksuelle overgrep mot begge kjønn, men forskning har vist at gutter i mindre grad enn jenter forteller at de er blitt utsatt for overgrep.

Det ble i 2018 anmeldt totalt 2.263 voldtekter, hvorav 1.687 var voldtekter av personer over 14 år. De fleste voldtektene er festrelaterte, med en andel på 42 prosent. Andelen overfallsvoldtekter har aldri vært lavere.