Voldssiktet far vil ha opphevet besøksforbud mot baby

Politiet ønsker å opprettholde besøksforbudet til et par fra Hønefoss som er siktet for grov kroppsskade mot spedbarnet sitt på elleve uker.

Barnet har vært innlagt i over en måned på Ullevål sykehus i Oslo. Tilstanden er alvorlig, men ikke livstruende. Spedbarnet har fått alvorlige hodeskader, og er etter alt å dømme påført hjerneskader.

Faren har anket besøksforbudet, og denne anken behandles onsdag i Ringerike tingrett i Hønefoss.

Les også: Foreldre siktet for livstruende vold mot sitt elleve uker gamle barn

Til VG sier politiet at de ønsker å opprettholde besøksforbudet.

– Vi mener at det kan være risiko for nye handlinger, men også at fornærmede skal beskyttes fra en antatt gjerningsmann og at de ikke skal være sammen etter at det er skjellig grunn for en så alvorlig handling, sier påtaleansvarlig Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt til avisen.

Symptomene til barnet tyder på at skadene kan ha blitt påført ved å riste barnet, men politiet jobber med tre hypoteser i saken. Den første er at skadene er påført barnet med vilje. Den andre hypotesen er at skadene er resultat av et uhell. Den tredje er at de alvorlige skadene har medisinske årsaker.

Både mor og far har stilt seg uforstående til siktelsen og faren har altså klaget inn besøksforbudet.

– Vi mener at det er helt uriktig at det er et besøksforbud i denne saken. Vi mener at dette besøksforbudet ikke har noen hjemmel. Det er ikke noen nær risiko og reell risiko for at man skal krenke dette barnet på noen som helst måte, sier farens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle.