Volden øker iutkanten av sentrum

Hver tredje person som anmelder vold i Oslo blir angrepet på åpen gate. Volden i bydelene utenfor sentrum øker ifølge Oslo-politiets tall for i fjor. Legevakten og forskere mener tallene i virkeligheten er langt høyere fordi det store flertallet ikke anmelder vold.

Ifølge tall fra Oslo politidistrikt ble det innlevert nærmere 2.500anmeldelser for vold og trusler i 2003. 70 prosent av de anmeldtevoldsepisodene skjedde utenfor hjemmet. 30 prosent omhandlet angrep på åpengate. Halvparten av de kjente gjerningsmennene er norske.

Senest i går ble en 49 år gammel mann skamslått i Oslo sentrum på høylys dag.

– Det var ikke første gang han ble angrepet forteller Berge-AndreasSteinsvåg som leder sosial vakttjeneste ved Legevakten.

De har ansvaret for de tyngste og mest brutale voldssakene i hovedstaden.

Bydelsvolden øker

Hver tiende person som anmeldte vold eller trusler befant seg i sentrum avbyen da det skjedde. Ofte er både gjerningsmann og offer påvirket avrusmidler.

– Vi har satt inn store styrker for å gripe inn nå i julebordsesongen sierOslos politimester Anstein Gjengedal.

Men skal man tro politiets egne anmeldelsestall trengs det sterkerebevoktning også andre steder enn i sentrumsgatene:

* Volden ute i bydelene representerer nå 20 prosent av voldssakene i Osloog har økt hvert eneste år de siste fem årene.

* Tall som Dagsavisen har fått tilgang til viser at Grønland har desidertflest anmeldelser for vold og trusler. Deretter følger Stovner Manglerud ogMajorstua.

* I tillegg øker volden i og rundt steder som idrettsanlegg barnehagerparker kirker og gravlunder.

* Vold i og utenfor butikker og kjøpesentrene har også økt. Seks prosent avalle anmeldte voldstilfeller skjer her.

Fem alvorlige hver dag

Rundt fem alvorlige voldssaker daglig er normalt hos sosial vakttjeneste vedLegevakten. Det er saker som spenner fra blind vold ran seksuelle overgrepog voldtekter samt annen mishandling.

– Alle typer mennesker er utsatt for gatevolden: En kioskansatt tilfeldigforbipasserende noen som plutselig har kommet i en krangel eller noen framisbrukermiljøene sier Berge-Andreas Steinsvåg.

Langt fra alle anmelder forholdet. Det gjør trolig ikke 49-åringen som bleangrepet i går heller.

– Ofrene trekker fram at de ikke vil anmelde gatevold fordi de ikke harforsvart seg overfor gjerningsmannen. De føler skam og kanskje også fryktfor hevn sier Berge-Andreas Steinsvåg. Han mener mange også velger å støtteseg til familie og venner i stedet for å anmelde.

Derfor regner Steinsvåg med at Oslo-politiets anmeldelsesstatistikk på ingenmåte gjenspeiler virkeligheten i Oslo-gatene.

– Det er definitivt voldsomme mørketall. Vi skulle ønske at flere som bleutsatt for både gatevolden og familievolden kom hit til oss. Vi er opptattav at de som opplever brutal mishandling skal få hjelp sier Steinsvåg.

Færre anmelder i Oslo

– De som ikke anmelder vet vi ikke noe om. Derfor kan det hende at volden erlangt mer omfattende enn vi kjenner til sier Marianne Sætre seniorrådgiverved Oslo-politiets seksjon for organisert kriminalitet som sørger forpolitistatistikken.

På landsbasis leverer kun 16 prosent av ofrene inn anmeldelse ettervoldsepisoder. Enda færre anmelder vold i Oslo.

– Hvorfor vet vi ikke sier politimester Anstein Gjengedal.

Kriminologen har heller ikke svar:

– Men 2500 anmeldelser i året i Oslo er påfallende lite. De fleste villegjettet på et femsifret tall sier kriminolog Nicolay B. Johansen. Hanskriver doktoravhandling om vold i hovedstaden ved Universitetet i Oslo.

Johansen er svært opptatt av å forske mer på at offer og gjerningsmann ikkehadde noen relasjon fra før i halvparten av voldssakene. I ytterligere 23prosent av tilfellene var gjerningsmann og offer kun fjerne bekjente.

– Vi vet at fremmede mennesker har lavere terskel for å skade hverandresier Johansen.