Den kvinnelige ansatte, som her bæres ut fra sitt arbeidssted i Asker, skal ha vært død da politiet kom til stedet. FOTO: TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX

Vold på jobben er blitt dagligdags

DREPT PÅ JOBB: - Vi er ikke overrasket. Vi får melding om vold mot ansatte daglig, sier Tone Faugli i FO etter drapet på en ansatt ved en institusjon i Asker. En 15-årig jente er siktet for drapet.

- Vold og trusler er den største arbeidsmiljøutfordringen for våre medlemmer, sier Tone Faugli, som er nestleder i Fellesorganisasjonen (FO).

Hun viser til en Fafo-undersøkelse fra 2009 som fastslår at 60 prosent av dem som er ansatt i barnevernsinstitusjoner, boliger for mennesker med utviklingshemming og i kommunalt barnevern, har vært utsatt for vold og/eller trusler det siste året.

- Tror du volds- og trusselnivået er like alvorlig per dags dato?

- Tidligere rapporter viser at forekomsten av vold og trusler er stabilt høy. Det er ikke noe som tilsier at det har vært store endringer i nivået siden 2009.

 

Haster å sikre arbeidstakerne

En rapport som Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) presenterte i januar, viser at seks av ti Nav-ansatte er blitt utsatt for trusler det siste året.

Blant andre arbeidstakere er det mellom 4 og 6 prosent som er blitt utsatt for vold eller trusler, ifølge Faugli.

Nå mener Faugli at det haster med å få på plass tiltak som kan forhindre at flere blir drept på jobb, etter to slike drap på kort tid.

Så sent som i august i fjor ble en 34 år gammel kvinnelig Nav-ansatt knivstukket til døde av en mann i slutten av 20-årene på Grorud i Oslo.

- Dette drapet førte til at Arbeids- og velferdsdirektoratet nedsatte en arbeidsgruppe som skulle se på tiltak som kan øke sikkerheten både for Nav-ansatte og ansatte i andre tjenester. Arbeidsgruppens anbefalinger ble lagt fram tidlig i år. Nå forventer vi at man går videre med dette, sier Faugli.

- Hva mener dere vil være viktigst for å styrke sikkerheten?

- Arbeidsgruppen ramser opp flere gode tiltak, men vi mener det viktigste vil være å få på plass en forskrift knyttet til vold og trusler i arbeidsmiljøloven. Det har de hatt i Sverige siden 1993, svarer Faugli.

- Hvorfor er dette så viktig?

- En slik forskrift vil blant annet fastslå at arbeidsgiver har et ansvar for å forebygge vold og trusler. I dag er ganske tilfeldig hvordan arbeidsgiverne håndterer dette. Mange har et stort forbedringspotensial, svarer Faugli.

 

Pågrepet på stedet

Politiet fikk melding om voldsepisoden ved institusjonen Små Enheter i Asker like etter klokka to natt til i går. Beskjeden fra en annen ansatt var da at kollegaen var alvorlig skadd. Da politiet kom til stedet, ble det raskt konstatert at kvinnen, som var født i 1983, var død, skriver NTB.

15-åringen, som bodde på institusjonen, ble pågrepet på stedet uten dramatikk, ifølge politimester Terje Nybøe i Asker og Bærum politidistrikt. Jenta erkjenner straffskyld for drapet.

Institusjonens behandlingstilbud er «spesielt rettet mot unge mennesker med problemer knyttet til traumer, tvangslidelser, psykoser, utviklingsforstyrrelser og overgrep», ifølge institusjonens nettsider.

Politiet kjenner til 15-åringen fra før, etter tidligere voldshandlinger.

- Vi har vært ved institusjonen tidligere og bistått med tilrettelegging rundt henne, sier Nybøe.

Politiet skal ha tatt beslag i en kniv som kan være drapsvåpenet, ifølge VG.

FO vet så langt ikke om den drepte kvinnen er blant deres medlemmer. Til sammen organiserer FO 27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

 

- Blir uføre

- Av hvor alvorlig art er volden FOs medlemmer blir utsatt for?

- Heldigvis er det veldig sjelden at den får så alvorlig utfall som i Asker, men følgeskader etter vold er den typen yrkesskadesaker vi har flest av. En ting er de direkte følgene av en enkelt voldshendelse, men vold fører både til skader og sykdom. Dessverre ser vi at den største utfordringen er de psykiske senskadene som fører til sykdom og uførhet.

- Hvem er det som utøver volden?

- Det er alt fra barn i barnevernsinstitusjoner til utviklingshemmede, men også folk som er i rus, psykiatriske pasienter og sterkt frustrerte mennesker som oppsøker helseapparatet i en krisesituasjon.

Da Arbeids- og velferdsdirektoratets arbeidsgruppe presenterte sine forslag til sikkerhetstiltak i januar, ble FOs forbundsleder, Mimmi Kvisvik, intervjuet av NTB.

- Et så alvorlig arbeidsmiljøproblem krever raskere handling, uttalte hun da.

Fagforbundet, som også organiserer voldsutsatte yrkesgrupper, var enda tydeligere.

- Det må ikke skje enda et drap før vi kan komme videre, uttalte Britt Silseth, leder av Seksjon kontor og administrasjon, i en pressemelding.

tor.sandberg@dagsavisen.no