- Det ble også stilt spørsmål om når staten visste om dette, og om dykkerne selv hadde noen mulighet til å kontrollere dykkertabellene, sier leder i Offshore Dykkernes Union (ODU), Henning O. Haug.

Vil vite mer om Nordsjødykking

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen vil vite mer om tabellene som regulerte dykkingen i Nordsjøen i starten.

Da saken mellom nordsjødykkerne og staten kom opp til høring i Strasbourg tirsdag, sto spørsmål knyttet til dykkertabellene som ble brukt mellom 1965 og 1991 sentralt.

Hva visste staten?

– Retten ville vite hva staten visste om de medisinske problemene med dykking på store dyp. Det ble også stilt spørsmål om når staten fikk mer kunnskap om dette, og om dykkerne selv hadde noen mulighet til å kontrollere dykkertabellene, sier leder i Offshore Dykkernes Union (ODU), Henning O. Haug. ODU organiserer en stor del av pionerdykkerne som krever erstatning for helseskader fra staten.

Han legger til at dykkertabellene var hemmelige for dykkerne som opererte i Nordsjøen på denne tiden. Da det ble innført nye dykkertabeller i 1991 falt antallet skader ved dekompresjon raskt.

Haug var til stede i retten sammen med dykkerne som har gått til sak mot staten og deres advokater tirsdag. ODU støttes av LO-forbundet Industri Energi i saken, mens Regjeringsadvokaten representerer staten.

Foruten to advokater stilte staten i Strasbourg med sju representanter.

Ti dommere

Høringen foregikk i en av de største salene i domstolens lokaler i Strasbourg. Ti av de over 40 dommerne fra medlemslandene var til stede, blant dem en dommer fra Danmark og en fra Norge.

Tidligere er det sendt inn store mengder dokumentasjon i saken fra begge parter, og tirsdagens høring ble holdt for å avklare spørsmål som dommerne ville vite mer om.

– Høringen foregikk meget formelt og høytidelig. Det var mest tekniske spørsmål, men jeg har en god følelse etter at høringen er avsluttet. Jeg har tro på at staten bør være litt urolig, sier Haug til NTB.

Lang kamp

Saken om nordsjødykkerne har gått gjennom hele det norske rettssystemet før den nå er til behandling hos EMD i Strasbourg. Fire dykkere som saksøkte staten vant i tingretten i 2007 og ble tilkjent millionerstatninger. Hvis dommen var blitt stående, ville den hatt betydning for flere hundre pionerdykkere, pårørende og etterlatte.

I lagmannsretten og Høyesterett tapte dykkerne. Retten kom til at staten ikke hadde ansvaret for de skadene dykkerne var blitt påført.

Etter tapet i Høyesterett bestemte dykkerne seg for å anke saken inn for menneskerettighetsdomstolen. Sju av de skadde dykkerne står bak stevningen. En positiv avgjørelsen for dem vil få betydning for langt flere.

Håper på dom

Dommerne som var til stede i saken tirsdag skal nå vurdere om saken kommer videre i systemet.

Når det kan komme en avgjørelse eller avklaring i saken fikk ikke partene noen antydning om tirsdag.

Bare 1 prosent av alle de saker som bringes inn for EMD kommer så langt som til en høring. Haug i ODU opplever det som en seier å ha kommet så langt, og han håper saken kommer videre til en endelig avgjørelse i domstolen.

– Dette er et trangt nåløye, og av de sakene som da kommer opp, vinner saksøkte 70 prosent av sakene, så vi har en god følelse, sier Haug til Aftenbladet.no etter tirsdagens rettsmøte.