Fengselsdirektør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel vil få ansvaret for Anders Behring Breivik i uoverskuelig framtid nå etter at dommen falt i terrorsaken fredag. FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

Vil ta Breiviks PC

Politiet vil hente tilbake PC-en Anders Behring Breivik har på cellen han bruker som arbeidsrom.

Ifølge fengselsdirektør Knut Bjarkeid vil dette skje når Breivik ikke lenger er varetektsfange.

Bjarkeid sier til NTB at politiet har sagt at de vil hente PC-en, som i realiteten ikke er annet enn en elektronisk skrivemaskin, når Breivik overføres til ordinær soning. Breivik fikk PC-en av politiet som en del av en avtale han inngikk i forbindelse med avhørene etter 22. juli.

Fengselsdirektør Bjarkeid sier at det deretter blir opp til Ila fengsel å avgjøre om Brevik skal få en ny PC installert på arbeidsrommet.

– Men det er viktig å presisere at dette ikke dreier seg om en ordinær PC. Dette er i virkeligheten ikke annet enn en skrivemaskin som han kan bruke til å skrive brev og bok med. Vi kunne gått ut og heller forsøkt å få tak i en gammeldags skrivemaskin. Men forskjellen er at PC-en ikke kan demonteres og brukes som et våpen, sier Bjarkeid.

Breivik blir først soningsfange når det foreligger rettskraftig dom. Dersom Breivik ikke anker, skjer det fredag 7. september. Bjarkeid sier at fengselet vil bruke den tiden det er nødvendig på å avgjøre om Breivik skal få en ny PC eller ikke på arbeidscellen.

 

Særlig høy sikkerhet

Da dommen hadde falt fredag, sa Breivik etter mye om og men at han ikke kommer til å anke.

– Men det å ikke komme til å anke, er ikke det samme som å frafalle ankeadgangen. Så vi må være forberedt på en eventuell anke, sier Knut Bjarkeid.

Imidlertid er det sikkerhetsvurderingene som avgjør hva slags regime Breivik sitter under, og ikke om han er en varetektsfange eller soningsfange. Foreløpig sitter Breivik under regimet særlig høy sikkerhet, som er hjemlet i straffegjennomføringsloven.

Alt rundt Breivik reguleres derfor av sikkerhetsbestemmelsene.

– Alt arbeid med ham er derfor instruksregulert. For eksempel er det en helt klar instruks om når og hvordan Breivik skal ha på seg håndjern, sier Bjarkeid.

Ettersom arbeidet i avdelingen Breivik sitter i, er så spesielt, er det frivillig å jobbe med ham. Men det har ikke vært noe vanskelig å få noen til å ta jobben, ifølge Bjarkeid.

 

Rehabilitering

Norsk kriminalomsorg går ut på at alle innsatte skal rehabiliteres for en dag å komme ut i samfunnet igjen. Ifølge Bjarkeid er dette oppgaven i møtet også med en så spesiell innsatt som Anders Behring Breivik.

– Men er det mulig å arbeide for å rehabilitere så lenge Breivik sitter under et så høyt sikkerhetsregime?

– Nei, det blir selvsagt vanskelig. Men det er trussel- og sikkerhetsvurderingene som avgjør hvor lenge dette nivået skal holdes, sier Bjarkeid.

Han verken kan eller vil si noe om når fengselet eventuelt vil lempe på de strenge sikkerhetsreglene Breivik er underlagt.

 

Minimal kontakt

Inntil videre sitter derfor Anders Behring Breivik uten kontakt med andre innsatte, og har kun kontakt med egne advokater, fengselets ansatte og fengselspresten. Han har dessuten adgang til å få besøk i et eget besøksrom der det er en glassvegg. Kommunikasjonen foregår via mikrofoner som fengselsbetjeningen når som helst kan skru av dersom det blir sagt noe som ikke aksepteres.

 Også alle brev Breivik mottar og sender i fengselet, blir lest og sensurert dersom innholdet bryter med sikkerhetsbestemmelsene. Det samme gjelder telefonsamtalene. Sies det noe som truer hensynet til sikkerheten, brytes linjen.

Breivik har dessuten TV på cella der han sover. Men fengselet arbeider for at han skal ha en mest mulig normal døgnrytme, og han vekkes hver morgen og oppfordres til å bevege seg til enten trenings- eller arbeidscellen.(NTB)