Statsminister Erna Solberg mener det kan bli aktuelt å åpne etterforskning i overvåkingssaken. FOTO: NTB SCANPIX

– Vil straffeforfølge ulovlig overvåking

Statsminister Erna Solberg forsikrer om at myndighetene tar overvåkingssaken på største alvor.

– Hvis vi avdekker ulovlig overvåking, vil det straffeforfølges, sier Solberg (H) til NTB.

– Jeg vil også understreke at vi ikke er naive og at vi tar forholdsregler for å redusere sårbarheten. For eksempel har vi, og har hatt, høy bevissthet knyttet til bruk av mobiltelefoner. Vi har også alternative systemer for utveksling av sensitiv og gradert informasjon, sier Solberg.

Hun ber om forståelse for at det er begrenset informasjon som kan gis om nøyaktig hvordan myndighetene angriper problemet.

Ber om svar

KrF vil be om svar fra regjeringen etter avsløringen om at det foregår overvåking av mobiler rundt Stortinget, regjeringskontorene og statsministerboligen.

Parlamentarisk nestleder Hans Olav Syversen sier partiet vil be om en redegjørelse i Stortinget om hva sikkerhetsmyndighetene har kjent til.

– Hva er grunnen til at vi får kjennskap til dette først gjennom aviser som samarbeider med private som har greie på dette? Det er noe av det man må grave i, sier han til NTB.

Falske stasjoner

Det er Aftenposten som skriver at flere falske basestasjoner som kan overvåke politikere og andre som er i området, er satt opp i Oslo-området, blant annet rundt Stortinget.

Aftenposten melder at de falske basestasjonene kan overvåke all mobilaktivitet i området. Avisen har utført målinger rundt flere sentrale bygg i Oslo og har oppdaget flere falske basestasjoner – blant annet i Parkveien hvor statsministerboligen ligger, og regjeringskontorene.

De som styrer overvåkingsutstyret, vil i prinsippet kunne finne ut hvem som beveger seg forbi og inn i Stortinget, regjeringskontorene eller andre steder i området. De kan også plukke ut bestemte personer for avlytting og tapping av data fra mobiltelefonen, skriver avisen.

Etterretningsinnsamling

Hvem som eier utstyret, er ikke kjent, men ingen norske myndigheter avisen har vært i kontakt med, sier at det er utstyr som tilhører dem. Ifølge norsk lov er det bare politiet, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som har hjemmel til å bruke slikt utstyr.

Ifølge Aftenposten er det ikke grunn til å tro at norske myndigheter står bak senderne. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser på sin side at «veldig mange» aktører kan tenkes å stå bak de falske basestasjonene.

– Det er mange som har en intensjon om å få tilgang til andres mobiltrafikk, og dette er noe vi er kjent med at finner sted. Det kan både være private aktører, og det kan være statlige aktører, sier seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl ved forebyggende avdeling i PST til avisen.

Etterretningsaktivitet

PST betegner etterretningsaktiviteten i og mot Norge som høy.

– Jeg kan ikke på bakgrunn av disse funnene si at det er utenlandsk etterretning, men jeg kan si at vi er kjent med at fremmed etterretning har denne type kapasiteter. Og i vårt forebyggende arbeid advarer vi aktører som forvalter norske interesser, mot å snakke sensitivt på mobiltelefon, sier seksjonslederen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet ble torsdag informert om Aftenpostens funn av falske basestasjoner, og fredag startet de egne undersøkelser rundt sentrale bygninger i Oslo sentrum. NSMs oppdrag dreier seg om såkalt samfunnskritiske objekter, sier avdelingsdirektør Hans Christian Pretorius i NSM til avisen.

– Resultatene fra Aftenpostens undersøkelser gjør at vi kan spisse våre egne undersøkelser. Det gjorde vi fredag, sier Pretorius.

Teknisk avansert utstyr

Etter at Aftenposten i to måneder registrerte den mistenkelige mobilaktiviteten ved hjelp av en av verdens mest avanserte, krypterte mobiltelefoner, fikk avisen hjelp av sikkerhetsselskapene CEPIA Technologies og Aeger Group med å lokalisere falske basestasjoner.

– Det vi ser, er en form for etterretningsinnsamling på norsk jord. Det er svært få i Norge som har hjemmel til å bruke slikt utstyr, sier Kyrre Sletsjøe i CEPIA Technology.

Overvåkingsutstyret har trolig en prislapp på mellom 500.000 kroner og to millioner kroner og er ikke tillatt solgt til privatpersoner i NATO-land.

Jahn-Helge Flesvik, daglig leder Aeger Group, sier han ikke er i tvil om at det bare er ressurssterke organisasjoner som kan bruke den type teknisk avansert utstyr.

Rettslig grunnlag

PST sier til Aftenposten at de bare i svært begrenset utstrekning benytter utstyr som tar i bruk såkalte mobilregulerte soner.

– Når vi gjør det, skjer det i forbindelse med en sak hvor det drives forebygging eller etterforskning av straffbart forhold, og det skjer på et rettslig grunnlag, typisk etter beslutning fra retten, sier Signe Kathrine Aaling, politiadvokat i PST.

Justisdepartementet har ikke ønsket å kommentere saken.

– Ikke på radaren

– Vi har behov for å få vite hva offentlige myndigheter, både politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, har visst. Det virker som de ikke har hatt dette på radaren, men det skal jeg ikke felle noen forhåndsdom over, sier KrFs parlamentariske nestleder Hans Olav Syversen.

Han sier at redegjørelsen ikke må skje i full åpenhet, slik at sikkerhetsarbeidet blottstilles til nytte for dem som «ikke har rent mel i posen».

– Sentrale institusjoner

Han har lite forståelse for uttalelsen fra Politiets sikkerhetstjeneste om at de ikke har til hensikt å «løpe rundt og finne selve utstyret». Syversen påpeker at vi her ikke snakker om en hvilken som helst boligvei.

– Det er ikke snakk om å løpe rundt. Vi snakker om de mest sentrale institusjonene vi har i landet, og som behandler sensitiv informasjon, sier Syversen, og gjør det klart at han forventer en «proaktiv» håndtering.

– Vi forventer at det foretas etterretningsarbeid rundt de mest sentrale institusjonene i vårt land. Hvis ikke blir det enda flere spørsmål å stille.

Sofistikert

Han sier stortingsrepresentantene har blitt godt brifet om hvordan de bør håndtere hemmelig informasjon, men påpeker at det finnes mye sofistikert utstyr og metoder.

– Vi må erkjenne at mennesker er mennesker, og at alle gode råd ikke alltid blir fulgt, sier han. (NTB)

 

 

NSM har gjort funn som trolig er overvåking

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gjennom egne undersøkelser gjort funn som synes å underbygge påstandene om systematisk og omfattende overvåking i Oslo sentrum.

Det er imidlertid litt for tidlig å fastslå at NSMs funn er samsvarende med avsløringene til Aftenposten om tilsynelatende omfattende og systematisk overvåking av mobiltrafikk rundt de fremste myndighetsinstitusjonene i Oslo. NSM har til dels brukt samme metode og utstyr som Aftenposten-journalistene og dels sine egne metoder og utstyr.

– Jeg kan bekrefte at vi har gjort funn, men vi kan ennå ikke si nøyaktig hva slags funn det er snakk om. Vi skal gå igjennom og kvalitetssikre dette til uka. Det kan være mange feilkilder her, sier informasjonssjef Kjetil Berg Veire i NSM til NTB.

Det vekker likevel ikke nevneverdig overraskelse i NSM at det foregår slik overvåking. Spionasje skjer til enhver tid i nær sagt ethvert samfunn. Mobilovervåkingen inngår sånn sett i spionasjebegrepet vi er vant med, ifølge Veire. Han poengterer at NSM i ti år har forsøkt å spre oppmerksomhet og manet til årvåkenhet om farene for avlytting av mobiltelefoner.

– Det er ikke noe nytt at det er mulig å avlytte mobiltelefoner, tvert imot er det veldig godt kjent. Den teknologiske utviklingen, som går veldig fort, har dessuten gjort det mye lettere å drive med digital spionasje på mange områder, sier han. (NTB)

 

 

PST: – Ikke gi sensitiv informasjon over telefon

Politiets sikkerhetstjeneste vil heller jobbe forebyggende enn å jakte på ulovlig overvåkingsutstyr. – Ikke snakk sensitivt i telefonen, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PST.

Alsén understreker overfor NTB at det ikke er ukjent for PST at det kan foregå ulovlig overvåking av mobiltrafikk i Norge og Oslo, men vil ikke kommentere de konkrete avsløringene til Aftenposten lørdag. Der kommer det fram at det er utplassert mobilovervåkingsutstyr ved de fremste myndighetsinstitusjonene i hovedstaden; Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Stortinget og i regjeringskvartalet.

Forebyggende

– Det kan være ulike aktører som har interesse av å gjøre dette, både fremmede stater og private aktører. Vårt formål er å jobbe forebyggende, slik at de som kan bli utsatt for dette, reduserer sin egen sårbarhet, sier hun.

– Hvis du for eksempel skal gi sensitiv informasjon videre, så ikke gjør det på telefon, konkretiserer Alsén.

– Tidlig å konkludere

Fra politisk hold synes man å mene at denne praksisen er utilstrekkelig. Både Venstre-leder Trine Skei Grande og parlamentarisk nestleder Hans Olav Syversen i KrF mener PST bør ha en mer proaktiv linje. Alsén har ingen kommentar til politikernes uttalelser.

– Det er jo litt tidlig å konkludere med at det er fremmede stater som står bak dette. Hvis det for eksempel er private aktører som står bak, så er det ikke PSTs ansvar, men det ordinære politiets, sier hun. (NTB)

 

 

Oslo politidistrikt vil ikke kommentere overvåkingssaken

Det er myndigheter høyere opp i systemet som må svare på spørsmål om avsløringene om mobilovervåking i Oslo, mener Oslo politidistrikt.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener det er Oslo politidistrikt som har ansvaret for å etterforske hvis det er private interesser som står bak mobilovervåkingen i Oslo sentrum.

Oslo politidistrikt peker på sin side på «overordnede myndigheter» som PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Justisdepartementet når NTB ber om kommentar fra ledernivå i distriktet. (NTB)

 

 

Anundsen: – Overvåkingen er fullstendig uakseptabel

Justisminister Anders Anundsen (Frp) ber Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjøre det som er mulig for å avdekke hvem som står bak overvåkingen i Oslo.

– Dersom dette er riktig, er slik overvåking fullstendig uakseptabelt. Vi må gjøre det som er mulig for å finne ut hvem eller hva som står bak, og hva som er det faktiske omfanget, sier Anundsen til NTB.

Han viser til Aftenpostens avsløring av det som gir inntrykk av å være systematisk og omfattende overvåking av mobiltrafikk i områder i Oslo der våre fremste myndighetsinstitusjoner er plassert.

NSM har gjort funn

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gjort lignende funn, som må kvalitetssikres før man kan fastslå hvorvidt de er samsvarende med Aftenpostens, og eventuelt videresendes Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for etterforskning.

– Når det gjelder denne konkrete saken, så er det PST og NSM som må si mer om hvordan de jobber for å forebygge og oppklare dette. Jeg vil få løpende få nødvendig orientering fra tjenestene, sier Anundsen.

Aftenpostens funn tyder på at store deler av Oslo sentrum er dekket av flere falske basestasjoner, som fanger opp og har mulighet for å tappe mobilsignaler.

Store deler av regjeringen

Anundsen har selv kontor i Nydalen, men flesteparten av regjeringskollegaene hans – blant dem statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) – sitter innenfor området som er dekket av de såkalte IMSI-fangerne.

Anundsen påpeker at PST og NSM driver konkret rådgivning overfor «sentrale personer i regjering, statsapparat og næringslivet» for å forebygge overvåking og avlytting.

– Myndighetene har vært, og er, klar over at vi er sårbare, og derfor har vi også tatt en del forholdsregler når regjeringsmedlemmene snakker sammen. Da benyttes utstyr som gjør at vi kan snakke om sensitive opplysninger på en trygg måte, sier han. (NTB)

 

 

Arnstad: – Pinlig for PST

Det er pinlig for Politiets sikkerhetstjeneste at det er Aftenposten som gjør jobben for dem, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet.

Hun mener Stortinget raskt må få en redegjørelse fra regjeringen om avsløringen av mobilovervåking i Oslo sentrum.

– Ett av de store ubesvarte spørsmålene er hvem som har ansvaret for å avdekke denne type ting, og hvorfor Aftenposten avdekker ting som PST og NSM ikke er kjent med, sier Arnstad, med henvisning til Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Hun mener den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen er et egnet forum for en redegjørelse.

Arnstad mener politikerne må ta forholdsregler mot overvåking, men sier det ikke kan være slik at de ikke kan bruke mobilt utstyr.

– Vi er nødt til å gardere oss. Samtidig er det noen få områder i Oslo der en må forvente at PST og NSM har full oversikt, sier hun til NTB. (NTB)

 

 

SV ber om overvåkingskommisjon

Avlyttingssaken i Oslo viser at det er behov for en overvåkingskommisjon, sier SVs Bård Vegar Solhjell.

Han sier han ikke er overrasket over avsløringene i Aftenposten om at det er utplassert utstyr i Oslo sentrum som kan overvåke mobiltelefoner.

– Men jeg er overrasket over at PST er så tilbakelent. Jeg ville tro det er en prioritert oppgave å unngå denne typen overvåking, sier Solhjell til NTB.

Han viser til at SV i fjor foreslo å nedsette en egen kommisjon, som systematisk kan gå gjennom risikoen for overvåking, spre informasjon og foreslå tiltak. Denne kommisjonen skal også ha tilgang til gradert informasjon.

SV-nestlederen etterlyser også et internasjonalt samarbeid for å regulere overvåkingen bedre.

– Et kappløp

– Vi er inne i det som nesten er et overvåkingskappløp mellom stater nå. Jeg tror det er kommet veldig mye lenger enn det de fleste er klar over, sier Solhjell.

Han sier han ikke vet om overvåkingsutstyret som Aftenposten har avslørt, er spesielt rettet mot politiske miljøer. Han påpeker at slik overvåking også kan være rettet mot næringslivsmiljøer.

– Jeg vet ikke hva utstyret brukes til, men jeg tar for gitt at politiske myndigheter overvåkes.

Han viser også til at noen av de såkalte IMSI-fangerne, eller falske basestasjonene, som Aftenposten har avdekket, kan være knyttet til andre lands ambassader.

Både USAs og Israels ambassader ligger i nabolaget til statsministerboligen.

Etterlyser åpenhet

SV mener det er vel så viktig at den norske befolkningen får informasjon om det som har skjedd, som at noen utvalgte stortingspolitikere blir informert på et lukket møte.

Solhjell synes det er paradoksalt at regjeringen er tilbakeholden med opplysninger til Stortinget i slike saker, og så får man inngående informasjon i mediene. (NTB)

 

 

Høyre ser alvorlig på mobilovervåking

Høyre mener mobilovervåkingen i Oslo sentrum kan være en sak som berører rikets sikkerhet. – Det fremkommer et mønster som kan tyde på at dette er rettet mot politisk ledelse i landet, sier Anders B. Werp.

Høyres justispolitiske talsperson mener avsløringene i Aftenposten lørdag er svært alvorlige.

– Dette må undersøkes grundig av myndighetene. Vi må gjøre vårt ytterste for at det blir vanskeligere å gjennomføre enhver type overvåking av borgere og politisk ledelse, sier Werp til NTB.

Forventer oppfølging

Han understreker at han kun kjenner saken gjennom Aftenposten, og tar forbehold om at det kan være opplysninger han ikke kjenner til.

– Jeg vil anta at sikkerhetsmyndighetene sitter med informasjon som er gradert, som jeg ikke kjenner til, og som de ikke kan dele. Men det er Justisdepartementet som har koordineringsansvaret for dette. Jeg forutsetter at dette får en operativ oppfølging, som gjør at vi kan lære av dette og forebygge.

Werp mener det er naturlig at Stortinget blir informert «på egnet vis» om saken av regjeringen.

Han vil ikke slutte seg til kritikken fra KrFs Hans Olav Syversen, som mener sikkerhetsmyndighetene må være mer proaktive for å sikre seg mot at sentrale institusjoner ikke blir overvåket.

– Jeg forutsetter at sikkerhetsmyndighetene i Norge tar de nødvendige grep, sier Werp.

– Jeg vil ikke stille meg til doms over Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Jeg har både respekt for og tillit til det PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjør, sier han.

En stadig kamp

Werp påpeker at kampen mot overvåking er en stadig kamp mot ny teknologi.

– Vi kan ikke eliminere risikoen, men vi må gjøre det vanskeligere, sier han.

Werp viser til at stortingsrepresentantene er informert om at de er mål for overvåking.

– Dessverre er det ikke overraskende at politisk ledelse, inkludert stortingsrepresentanter, blir overvåket, sier han.

Han påpeker at Stortinget tar mange beslutninger som berører både nasjonale, internasjonale og forretningsmessige forhold, og at det derfor er mange som kan ha interesse av å overvåke politikerne. (NTB)

 

 

Arbeiderpartiet: – Uakseptabelt

Arbeiderpartiets Hadia Tajik mener mobilovervåkingen i Oslo sentrum viser en uakseptabel usikkerhet og vil be om en redegjørelse fra både justisministeren og forsvarsministeren.

Tajik, som er justispolitisk talsperson og leder av justiskomiteen, sier avsløringene i Aftenposten må tvinge fram «aktiv handling» fra norske myndigheter, men også større bevissthet i bruk av mobiltelefoner og elektronisk utstyr.

– Jeg vil be justisministeren og forsvarsministeren redegjøre for hvordan regjeringen vil gå fram for å redusere risikoen for avlytting og overvåking. Hvilken av sikkerhetstjenestene mener de har ansvaret for å avdekke og forebygge at slike ting skjer? Er det PST, NSM eller andre? spør hun, med henvisning til Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Utvidet utenrikskomité

Hun sier Stortinget har organer der de folkevalgte kan få informasjon som er unntatt offentlighet.

Flere andre partier har også bedt om en redegjørelse, og det kan dermed ligge an til et møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen.

Tajik mener PSTs uttalelse om at de ikke har til hensikt «å løpe rundt å finne selve utstyret» viser behovet for å klargjøre roller og ansvarsfordeling mellom sikkerhetstjenestene.

Hva sjekket de?

– Det er NSM som har ansvar for forebygging av overvåking mot samfunnskritiske objekter og objektsikring. Det sentrale spørsmålet her er om man som en del av det forebyggende arbeidet har sjekket om det finnes uregistrerte IMSI-fangere. Og så er det PSTs oppgave å etterforske det dersom man finner dem, sier hun.

IMSI-fangere er overvåkingsutstyret som Aftenposten har funnet plassert ut flere steder rundt Stortinget, regjeringskontorene og statsministerboligen. (NTB)

 

 

Venstre-lederen krever svar etter spionasje-avsløringer

Venstre-leder Trine Skei Grande synes det er skremmende at det er plassert utstyr ved Stortinget som gjør det mulig å overvåke og avlytte politikernes mobiltelefoner.

Grande ber nå om en redegjørelse «i åpent storting, eller i lukkede møter», etter at Aftenposten avslørte at det finnes overvåkings- og avlyttingsutstyr ved flesteparten av stedene i Oslo der maktpersoner innen politikk, økonomi og næringsliv har sine arbeidsplasser.

– Dette er skremmende, særlig omfanget Aftenposten dokumenterer. Det ser ut til å være en veldig sterk systematikk og målrettethet, som ikke nødvendigvis handler om en enkeltsak eller én situasjon, og det er bekymringsfullt, sier Grande.

Hun krever nå at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gir «gode svar» på hvorvidt dette er kjent og en redegjørelse for hvilke mottiltak som settes inn. Hun vil ikke nå kritisere at PST mener det ikke er noen vits i å «løpe rundt for å finne selve utstyret».

– Vi må ikke bli så opptatt av fremmedkrigere at vi glemmer de hemmelige tjenestenes tradisjonelle oppgaver, sier hun og legger til at hun forventer at sikkerhetstjenesten «kjemper for at politikerne fortsatt kan snakke på åpne mobillinjer». (NTB)