Norske foreldre skal oppdras med ris bak speilet, mener barneminister Solveig Horne (Frp). FOTO: ARNE OVE BERGO

Vil straffe ulydige foreldre

Regjeringen går til kamp mot ulydige foreldre. Gjennom ulike tiltak skal foreldre tvinges til å gjøre som regjeringen vil.

I disse dager sender barneminister Solveig Horne (Frp) ut på høring et forslag om å kutte perioden foreldre kan motta barnetrygd i utlandet fra seks til tre måneder. Hensikten er å hindre langvarig, ugyldig skolefravær ved å straffe foreldrene økonomisk.

En nærmere gjennomgang viser at forslag som går ut på å straffe foreldre som ikke gjør som regjeringspartiene vil, ser ut til å være et populært virkemiddel.

Konsekvenser

Her er noen av sakene som inneholder forslag om foreldrestraff:

Utenlandsopphold: Frp-statsråd Horne vil kutte i barnetrygden ved lange utenlandsopphold. Forslaget kom fra skolebyråd Anniken Hauglie (H) i Oslo. I juni i fjor sendte hun et brev til flere statsråder der hun ba regjeringen vurdere en lovendring som sikrer «reelle sanksjoner mot foreldrenes brudd på opplæringsloven».

Gratis kjernetid: Høyres landsmøte vedtok nylig gratis kjernetid i barnehage og SFO for alle familier med inntekt under 4,5 G (397.665 kroner) – hvis foreldrene oppfyller fastsatte aktivitetskrav.

Norskopplæring: Før jul vedtok det borgerlige flertallet i Oslo å be regjeringen vurdere kutt i økonomiske ytelser til foreldre som motarbeider at barna deres lærer norsk. Hvem dette er skal avdekkes ved å språkteste alle 3-åringer på helsestasjon eller i barnehage.

Barneoppdragelse:

Sommeren 2013 tok stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) til orde for å straffe foreldre til barneranere økonomisk for manglende disiplin i barneoppdragelsen.

– Hvis foreldrene får mindre statlige overføringer, som barnetrygd eller kontantstøtte, vil de skjønne at det får en reell konsekvens, uttalte han til Aftenposten.

– Vil gi flere fattige

– Det vi ser her er politikerelitens nedlatende og feilaktige fordommer om folk flest, omgjort til politiske forslag, sier Bjørnar Moxnes, leder for partiet Rødt og gruppeleder i Oslo bystyre.

Han mener regjeringspartiene ikke bare bommer på problemet, men sågar skaper nye:

– Forslaget om å straffe foreldrene økonomisk hvis barna ikke består språktesten gjør ikke flere småbarn gode i norsk. Isteden får vi flere fattige innvandrere som uteblir fra helsestasjonen. Det er både korttenkt og skadelig for barna, sier Moxnes, som mener forslaget gjør helsestasjonen til en straffeinstans.

– Høyt oppmøte og sterk tillit blant foreldre har gitt helsestasjonen en viktig rolle i arbeidet med å avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt. Regjeringen vil fremstå handlekraftig, men kan gjøre vondt verre.