Er Ap-leder Jonas Gahr Støre enig med miljøbevegelsen eller sine egne samferdselsespolitikere om E18? Her med leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. FOTO: FREDRIK VARFJELL/NTB SCANPIX

Vil Støre bremse?

Linda Hofstad Helleland (H) ber Jonas Gahr Støre (Ap) avklare om Ap nasjonalt vil støtte en omkamp om E18.

– Ap skaper full forvirring om E18, sier leder av transportkomiteen på Stortinget, Linda Hofstad Helleland (H).

Hun mener at Jonas Gahr Støre har et ansvar, som partileder, parlamentarisk leder og Oslo-representant for å avklare om Raymond Johansen vil få støtte fra Ap på Stortinget for sine forslag om omkamp om E18.

Aps partisekretær Raymond Johansen, som også er Oslo Aps byrådslederkandidat før høstens kommunevalg, har i Dagsavisen tatt til orde for en «slanking» av den omstridte E18-utbyggingen.

Skilt om vei

– Oslopakke 3 bør reforhandles og behandles på nytt i Stortinget, uttalte Johansen.

Han begrunnet dette både med på hele 40 milliarder kroner, veksten i biltrafikken som utbyggingen vil føre til, og faren for enda dårligere luftkvalitet i Oslo.

Helleland viser til at dette ikke harmonerer med det Aps samferdselspolitikere på Stortinget har sagt om saken.

– En ny gjennomgang av E18 er det stikk motsatte av det Ap i Stortinget sier. Så hvem skal man lytte til?, undrer Helleland.

Hun mener Arbeiderpartiet her har en oppvisning i dobbeltkommunikasjon som er lite vellykket.

– Vil Støre som parlamentarisk leder stille seg bak Raymond Johansens uttalelser, om å stoppe planen om vestkorridoren? Og i så fall; er det han eller Aps samferdselspolitikere vi skal forholde oss til?

Med en årsdøgnstrafikk på opp mot 90.000 kjøretøy er E18 gjennom Vestkorridoren i dag landets mest trafikkerte vei.

Høye utslipp

– De store trafikkproblemene i Vestkorridoren fører også med seg spesielt høye utslipp, grunnet kø. Derfor haster det å få på plass en bedre vei, som vil sikre bedre trafikkflyt og hjelpe oss med det grønne skiftet, sier Helleland.

Byggingen av ny E18 i Vestkorridoren kan koste opp mot 40 milliarder kroner, ifølge beregningene til Statens vegvesen. Den skal finansieres blant annet med bompenger gjennom en 15-årsperiode.

Deler av den nye veien skal ha inntil 14 kjørefelt, men på andre strekninger blir det ikke flere felt enn i dag, fra fire til seks.

Miljøorganisasjonene har lenge advart mot utbyggingen. De mener den vil føre til mye mer biltrafikk, dårligere luftkvalitet og høyere utslipp av klimagasser.