SU-leder Andreas Hasle ønsker å skattlegge bolig nummer to hardt, og vil at pengene brukes til økt boligbygging. FOTO: NTB SCANPIX

Vil skattlegge spekulanter

Sosialistisk Ungdom (SU) ønsker å skattlegge de som eier bolig nummer to, for å gjøre det mindre attraktivt å eie bolig for å leie ut.

Bare i Oslo er det ifølge SU 47.000 personer som eier to eller flere boliger. Mange av disse leier ut, og spekulerer i at det er boligmangel.

Nå vil SU skattlegge disse hardere, og gjøre det mindre attraktivt å eie flere boliger.

- Vi vil at flere unge skal komme seg inn i boligmarkedet, og blir disse boligene solgt i stedet for å bli leid ut, vil heller ikke boligprisen bli så presset som nå, og det vil bli enklere å få kjøpt seg bolig, sier leder i SU, Andreas Hasle til Dagsavisen.

 

Les også: Uryddig av Dagsavisen

 

Les også: Fortsatt nei til boligskatt

 

Trekker opp stigen

Også hans egen partileder, Audun Lysbakken (SV) er imot boligskatt.

- Slik jeg skjønner Lysbakken, så skal ting avklares internt. Men vi i SU forventer av SV at de går inn for boligskatt på bolig nummer to, sier Hasle.

- Politikerne er feige som ikke vil ta i bruk de virkemidlene som finnes. Vi investerer altfor mye penger i gamle boliger framfor å bygge nytt, mener han.

Hasle mener vi har en generasjon politikere som sitter godt i det, i godt betalte jobber, og som sitter med en del eiendom, som ikke vil være med på å omfordele fra veletablert middelklasse til ungdom.

- De veletablerte har trukket opp stigen etter seg i boligmarkedet, sier han.

I dag er skattereglene slik at man får skattefradrag uansett hvor mange boliger man eier. Det vil Hasle og SU ha slutt på.

- Vi er den eneste politiske organisasjonen som vil ha skatt på bolig, og ha mindre skattefradrag for bolig nummer to.

- Vi vil ikke ha skatt på bolig nummer en, og fullt skattefradrag på renteutgiftene. Men fra bolig nummer to må det skattes og rentefradraget stoppes, eventuelt sette et tak, sier Hasle.

 

47.000 boliger

- I Oslo er det kommet fram at det er 47.000 personer som eier to eller flere boliger. Vi ønsker å sikre folk et sted å bo, og ønsker ikke at det skal være business å eie bolig for å leie ut, sier SU-lederen.

- Vi må få en nasjonal eiendomsskatt som slår hardt ut, og det kan ikke være slik at vi skal subsidiere bolig nummer to og tre gjennom skattefradrag, sier han.

- Disse pengene bør øremerkes offentlig boligbygging, og på denne måten minske presset og få ned boligprisene, sier Hasle.

Blir det mindre attraktivt å kjøpe bolig nummer to for utleie, mener Hasle det vil bli lettere for unge å slippe til i kjøpemarkedet.

- Da kan jeg og mine jevnaldrende konkurrere med hverandre. Vi slipper konkurransen fra etablerte som kjøper bolig nummer to kun for å leie ut.

- Da vil mange som i dag leier, få sjansen til å eie selv, sier han.

Nå mener han at politikerne må handle, og han etterlyser visjonære politikere som tør bruke penger for å løse boligkrisen.

- Det offentlige må stå for boligbyggingen om vi skal se resultater. Vi kan ikke sitte og vente på privat risikokapital. Det er fantasidyr, mener han.

- Vi må få et Statsbygg som kan gå inn og få fart på utbyggingen, sier Andreas Hasle.

tom.vestreng@dagsavisen.no