Silje Steffensen prøvde å overtale kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til å kjøpe seg ny bil da han var på besøk ved Møller Bil i Oslo. Bedriften tilbyr sin egen utdanning og har 200 lærlinger.

Vil sende flere 
elever utenlands

LÆRLINGPLASS: Stadig flere yrkesfagelever studerer utenlands. Torbjørn Røe Isaksen (H) mener at enda flere studieopphold utenfor Norge kan være en nøkkel til å gi yrkesfaget et etterlengtet løft.

Kunnskapsdepartementet og partene i arbeidslivet har gått hardt til verks for å få til et massivt yrkesfagløft. En samfunnskontrakt om å øke antall læreplasser med 20 prosent innen 2015 ble undertegnet i 2012, og regjeringen har bevilget 114 millioner kroner for å sikre at utdanningen blir mer relevant og praktisk rettet. Samtidig står fortsatt 6.000 elever uten læreplass hvert år.

 

Flere utenlands

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innrømmer at de er langt unna å ha nådd målene som ble satt i den undertegnede samfunnskontrakten. Han understreker viktigheten av at bransjene, og spesielt de største innkjøperne, tar et stort ansvar for å ta inn lærlinger.

Samtidig er kunnskapsministeren klar på at de yrkesfaglige studieprogrammene må endres dersom de ikke dekker samfunnsbehovet. Per i dag velger om lag 50 prosent av ungdommer yrkesfag, mens bare 16 prosent ender opp med fagbrev. På Europadagen vektla ministeren at gode utvekslingsmuligheter for yrkesfagstudentene kan motivere flere av dem til å ta det etterlengtede fagbrevet.

- Det er kjempeviktig at man fortsetter å søke seg til utlandet, sier Røe Isaksen til Dagsavisen.

I takt med at stadige flere studenter både på videregående skole og i høyere utdanning søker seg til utlandet, gjør også yrkesfaglige studenter det. I perioden 2007-2013 har 9.000 elever, lærlinger, instruktører og lærere hatt opphold i et annet europeisk land gjennom EUs program for livslang læring (LLP). Utenlandsoppholdet en del av den 2-årige lærlingplassen ved flere studiesteder.

- Utenlandsopphold er en fin gulrot yrkesfaglige ledere kan friste med. Ved å dra ut av Norge får man innsikt i en annen arbeidskultur og man kan dra mye lærdom, sier statsråden.

 

Grep sjansen

21 år gamle Silje Steffensen hadde gode erfaringer fra sitt utenlandsopphold. Hun tilbrakte 3 måneder i England som en del av lærlingplassen som selger ved Møller Bil i Oslo.

- Jeg grep sjansen fordi jeg tenkte at oppholdet ville gi meg et fortrinn i jobbsøkingen her hjemme. Ut ifra det jeg så og erfarte i England, ble jeg inspirert til å jobbe hardere da jeg kom tilbake til lærlingjobben her hjemme, forteller Steffensen mens hun viser fram sine nye ferdigheter ved å prøve å overtale statsråden til å kjøpe en bil.

Røe Isaksen presiserer at en fornyet versjon av Erasmus-programmet er en av de viktigste overordnede tiltakene for å stimulere flere av yrkesfagstudentene til å ta fagbrev. Programmet som EU-landene investerer over 100 milliarder kroner i over de neste seks årene, har som mål om å fremme samarbeids- og mobilitetsprosjekter mellom partnere fra europeiske land.

- Gjennom dette programmet får fylkeskommuner og skoler i Norge en kjempemulighet til å danne partnerskap, og sende flere elever på utveksling. I tillegg kan vi få inspirasjon og tilegne oss mer kunnskap av land som har lyktes bedre med lærlingordninger enn oss, sier han.

axel.storen.weden@dagsavisen.no