Harald Nissen (MDG), Marianne Borgen (SV) og Bjørnar Moxnes (R) mener Arbeiderpartiet må innse at eiendomsskatt kan bli en vinnersak.

Vil presse Ap til eiendomsskatt

VALG 2015: Arbeiderpartiet kan ikke gå til valg på et skifte for Oslo, uten å si ja til eiendomsskatt, mener SV, Rødt og MDG.

I Oslo Ap pågår en intern diskusjon om de skal gå inn for eiendomsskatt som valgkampsak eller ikke. Men nå har resten av venstresida i Oslo fått nok av Aps interne seminar og vil ha et klart svar.

- Vi står foran et valg i 2015 som kan endre byen. Å si ja til eiendomsskatt er en viktig del av det politiske skifte, sier Marianne Borgen, gruppeleder for SV i Oslo bystyret.

 

- Uhørt

- Over 300 kommuner her i landet har innført eiendomsskatt og har hatt det over lengre tid. Høyre-styrte kommuner og rødgrønne-styrte kommuner. At Oslo kommune ikke benytter seg av dette store inntektspotensial for å finansiere skole, barnehage og eldreomsorg, synes vi er uhørt, sier Borgen.

Hun viser til oppslaget i Dagsavisen der LO Oslos beregninger viser at skatten kan gi byen en årlig inntekt på minst to milliarder kroner. Beregningene er utført av rådgiver Stein Stugu i De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte.

- Det er mye penger til Oslo kommune, som det politiske flertallet sier fra seg hvert år, sier Borgen.

Spørsmålet er om å innføre skatt på bolig i en by med høye boligpriser, kan bli en vinnersak.

- Jeg tror Oslos innbyggere vil ha vikarer når barnehageansatte blir syke, at de ønsker en verdig eldreomsorg, at de ønsker en slutt på nedleggelse av fritidsklubber. Uten eiendomsskatt har ikke vi et rødt øre mer å bruke enn de borgerlige har i dag, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

 

Gjeninnført i Bergen

Også i flere borgerlig styrte kommuner har de omfavnet eiendomsskatten.

I 2012 feiret finansbyråd Liv Røssland (Frp) at eiendomsskatten i Bergen var begravd. To år senere vil hun gjeninnføre den.

Stavanger hadde ifølge årsrapporten i 2013 inntekter fra eiendomsskatt på 159 millioner kroner.

Tromsø kommune rundt 135 millioner kroner.

Rødgrønne Trondheim har hatt eiendomsskatt sammenhengende i over 100 år. Det gir rundt 460 millioner kroner i inntekter i året.

- Hadde ikke Trondheim innført eiendomsskatt, så hadde man ikke hatt noe politisk handlingsrom, men kun sittet og administrert kommunen, mener Harald Nissen i Miljøpartiet De Grønne.

 

- Ap må tørre

I Oslo vil kommunens gjeldsgrad øke fra rundt 45 prosent i 2013 til 80 prosent i 2016, står det i byrådets økonomiplan for 2013 til 2016. Det innebærer 37 milliarder kroner i gjeld i 2016.

- Det vi ser, er at Oslos økonomi ligner mer og mer på de andre kommunene i landet. Dette er en diskusjon om hvilket politisk handlingsrom en ønsker å ha. Dette er det viktig for oss å vite knyttet til valgkampen, og det er en faktor som legges i kurven når vi etter valget skal se hvem som skal styre byen her. Det er viktig at Ap tør å være klar på hva de faktisk mener, sier Nissen.

Programkomiteen i Oslo Ap jobber med spørsmålet nå på grunnlag av innspill fra lagene og er ventet å ha klar en innstilling 28. oktober. Denne skal deretter behandles av fylkeslaget 21.-22. november.

samfunn@dagsavisen.no