Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) går til kamp mot trailersjåfører som ikke oppfører seg på veiene. Han vil bruke bombrikker til å følge med på hva sjåførene foretar seg.

Vil overvåke utlendinger på vei

TUNGTRANSPORT: Frp vil gjøre sin verste fiende til venn ved å bruke bomstasjonene til å hindre cowboytiltstander på norske veier. Utenlandske sjåfører som ikke følger loven, skal stoppes.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kjører E6 fra Oslo i sør til Kirkenes i nord denne sommeren. Dagsavisen var med på strekningen mellom Åkersvika og Lillehammer da turneen rullet i gang i går. E6 er full av vogntog som kjører gods på vei. Enkelte lager problemer. Bransjeforeningene har karakterisert det som «mafiatilstander» på norske veier og har lenge vært frustrert over utenlandske trailersjåfører med uryddige arbeidsvilkår og manglende sikkerhetsopplæring.

 

Bruke bommene

- En ny rapport viser at utenlandske vogntog har høyere frekvens av ulykker, spesielt på Vestlandet, Midt-Norge og i Nord-Norge, sier Solvik-Olsen, som angriper problemet med flere kontroller og påbud om bompengebrikke.

Hovedhensikten er å sørge for at folk betaler for seg. Men Solvik-Olsen vil også bruke brikken til å holde oppsyn med trailersjåførene og sikre at de følger loven. Han illustrerer med et eksempel:

- Si at en sjåfør får midlertidig kjøretillatelse selv om han mangler glattkjøring, fordi han kun skal til Alnabru og det er sommerføre. Da vil jeg at det skal være mulig å ta vedkommende om han kjører gjennom en bomstasjon nord for Oslo. For da vet vi at han ikke har fulgt tillatelsen, sier Solvik-Olsen.

 

Rødt lys

Samferdselsministeren ser for seg at det skal gå en slags alarm.

- Det burde være automatikk i at om et vogntog kjører et sted det ikke har fått lov til, så kommer det opp et varsel. For eksempel om et vogntog kjører vel mange ganger gjennom Trondheim i løpet av tre uker. Da bør det kunne gå et rødt lys for at her kan det være kabotasjeproblematikk, sier statsråden.

Han understreker at dette er et stykke fram i tid og at han forventer å måtte jobbe med Datatilsynet for å komme i mål.

Kabotasje er når utenlandske transportører kjører mellom forskjellige steder i Norge. Det er i utgangspunktet ikke tillatt i Norge, men transportører fra EØS-land har midlertidig tillatelse. Etter én uke, eller mer enn tre turer i landet, kan de ikke lenger kjøre i Norge.

- Det bør også gå an å belaste alle bøter fra brikken. Og det bør gå an å ha et trekk, som den norske årsavgiften, for den perioden de er i landet. Så burde en også kunne betale ferjer og parkering med bombrikken, sier Solvik-Olsen.

Tanken er at useriøse aktører som kan få en betydelig konkurransefordel når de ikke betaler sine bøter eller bomregninger, ikke skal ødelegge for seriøse aktører i transportbransjen.

 

Kan holdes tilbake

Samferdselsdepartementet legger opp til at det er Statens vegvesen og politiet som skal kontrollere når den obligatoriske bompengebrikken er i bruk.

- Du kan ha et strengt regelverk, men så lenge det ikke er kontrollmekanismer, er det ingen som bryr seg, sier Solvik-Olsen.

Derfor har Samferdselsdepartementet gått inn for å øke antallet kontroller og styrke samarbeidet mellom utrykningspolitiet, Arbeidstilsynet og Tollvesenet.

- De ser at det er en enorm vekst av trailervirksomhet på norske veier og at det er viktig at de da har kjøretøy med god standard, med gode sjåfører.

Sikkerhet på veien er et hovedargument, fra statsrådens side.

sofie.prestegard@dagsavisen.no

 

Vil ha 110 på E6

I 2013 ble det registrert 170 dødsulykker på norske veier. I alt omkom 187 personer i disse ulykkene, 42 flere enn i 2012.

Den positive trenden med jevn nedgang i antall omkomne i årene 2008 til 2012 ble dermed brutt.

Bare på den korte strekningen fra Åkersvika til Lillehammer passerte statsråden i går en bilulykke, der flere utrykningskjøretøy var på plass.

Langs veien møtte også samferdselsministeren stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) fra Hedmark. En sterk pådriver for å få 110 kilometer i timen som fartsgrense på flere strekninger, også på E6 nord for Oslo. Det ønsket vil Johnsen få oppfylt, lover samferdselsministeren.

- Det vil han etter hvert. Vi jobber nå med Vegvesenet om dette. Vi har satt i gang prøveprosjekt i Vestfold, Østfold og Telemark, sier Solvik-Olsen.

Men han understreker at om en vei skal få fartsgrense på 110, skal det være basert på faglige vurderinger.

Forskning fra Transportøkonomisk institutt viser at lavere fart på veien og sikrere biler er de viktigste grunnene til at antall trafikkdrepte har gått ned de siste ti årene. Likevel mener statsråden at sikrere veier er vel så viktig.

- Erfaringer fra Danmark viser at det ikke ga noen økning i antallet trafikkdrepte om en økte fartsgrensen til 110 kilometer i timen. Så erfaringene viser at dette absolutt er innenfor trygghetens grenser, sier Solvik-Olsen.