Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) vil gi 16-åringer stemmerett. FOTO: ARNE OVE BERGO

Vil la 16-åringer stemme

SV vil senke stemmerettsalderen. Ap og Sp er i tenkeboksen.

- SV vil senke stemmerettsalderen både for stortingsvalg og lokalvalg til 16 år, sier stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) til Dagsavisen.

Han vil nå fremme grunnlovsforslag om å endre stemmerettsalderen i Norge.

Under lokalvalget i fjor høst ble det gjennomført forsøk med stemmerett for 16-åringer i 20 kommuner og Longyearbyen.

 

Ungt engasjement

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) har tidligere uttalt til Dagsavisen at hun har gått fra å være skeptisk til å bli svært positiv til stemmerett for 16-åringer. Sp-lederen avviste også en vanlig innvending, at denne aldersgruppen ikke er modne nok.

Dagsavisen skrev i april at 16- og 17-åringene som fikk delta i lokalvalget i fjor er mer interessert i politikk enn sine jevnaldrende. Valgdeltakelsen var også langt høyere i denne gruppen enn for førstegangsvelgere generelt. Valgdeltakelsen i denne gruppa var 58 prosent, noe som var langt høyere enn valgdeltakelsen for førstegangsvelgere generelt, 46 prosent.

 

Sp og Ap i tenkeboksen

Arbeiderpartiet har ikke bestemt seg om de vil endre aldersgrensen. Stortingsrepresentant Håkon Haugli (Ap) i kommunal- og forvaltningskomiteen mener det er argumenter både for og imot.

Sps Navarsete vil ikke ta endelig standpunkt før evalueringen av forsøket er klart neste år.

 

Venstre

På samme måte som de rødgrønne spriker, er også opposisjonen uenig.

Venstre er tilhengere av stemmerett for 16-åringer. Partileder Trine Skei Grande (V) uttalte under en stortingsdebatt om temaet i 2010 at «ungdom som må betale skatt og kan fengsles, bør også gis mulighet til å påvirke politikken.»

Mens KrF, Høyre og Frp mener at stemmeretten skal følge myndighetsalderen.

 

AUF på gli

AUF vil i dag ikke ha stemmerett for 16-åringer. Men aldersgrensen blir tatt opp på AUFs landsmøte i oktober.

- Det er viktig å ta denne debatten, sier AUF-leder Eskild Pedersen.

SV trekker fram at 16-åringer i dag har mange plikter og rettigheter: De er over kriminell- og seksuell lavalder. De har rett til å velge politisk og religiøst ståsted, rett til selvbestemt abort og rett til å samtykke eller nekte å motta helsehjelp.

- 16-åringer har mange plikter og rettigheter i dag, selv om de ikke er myndige. Da burde de også få stemmerett, mener Valen.

Han trenger to tredels flertall og vedtak fra to storting for å få gjennom forslaget. Men foreløpig har han bare Venstre med seg.

havard.therkelsen@dagsavisen.no