Bare i 3. kvartal i fjor var det 211.748 sykepengetilfeller betalt av det offentlige, ifølge Nav-statistikk.

Vil kutte i sykelønna

Et mindretall i Frps programkomité vil kutte i sykelønna. Et flertall vil fjerne kontantstøtten. – Vi må tørre å ta upopulære kutt, sier Bjørn-Kristian Svendsrud (FpU).

 

Fremskrittspartiets programkomité er tydelig på at det må gjøres noe med de offentlige ytelsesordningene. Såpass at et mindretall i komitéen går inn for det brennbare standpunktet å kutte i sykelønna.

I dag kan du få sykelønn tilsvarende full lønn, men et mindretall i Frps programkomité foreslår i sitt siste utkast til nytt program at det gis 85 prosent lønn under sykdom.

Les også:Regjeringen er imot kutt i sykelønn

– Upopulært

Leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) og medlem av programkomitéen, Bjørn-Kristian Svendsrud, understreker at komitéen er delt i dette spørsmålet.

– Det er foreløpig vanskelig å si hva landsmøtet lander på. For meg har det vært viktig å vise en klar ideologisk retning med programmet, sier Svendsrud.

Han mener selv at det er riktig å kutte i offentlige utgifter, med tanke på velferdsstatens bærekraft.

– Enten må man gjøre noen upopulære kutt, eller så får man vente og se hvor lenge velferdsstaten varer. Løsningen er i hvert fall ikke høyere skatter og avgifter, mener FpU-lederen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Forvirrende svar fra Frp om Politidirektoratet

Vil avvikle kontantstøtten

Et flertall i komitéen vil også avvikle kontantstøtten. Svendsrud er blant dem som ønsker å fjerne denne støtteordningen helt.

– Et hovedargument for dette er at kontantstøtten er integreringshemmende. Med tilbudet om kontantstøtte vil mor velge å ha barnet hjemme framfor i barnehage. Når vi ser hvor viktig barnehage er for integreringen, vil jeg si at kontantstøtten virker integreringshemmende, sier Svendsrud og viser blant annet til Brochmann 2-utvalget som peker på at innvandrere er sterkt overrepresentert blant kontantstøttemottakere.

Les også: – Holder mødre hjemme

Det er to dissenser på dette punktet i programforslaget. Et mindretall vil heller gjøre kontantytelser som barnetrygd og kontantstøtte om til skattefradrag. Et annet mindretall vil gjøre kontantytelser som barnetrygd og kontantstøtte til en kommunal ytelse.

– Er ikke Frp for valgfrihet, og at folk skal kunne ta egne valg for sitt liv selv om det er dårlige valg i noens øyne?

– Klart vi er for valgfrihet, men vi må se på enhver ordning om den har flest fordeler eller flest ulemper. Nå begynner ulempekvoten på kontantstøtten å bli ganske stor, sier Svendsrud.

Les også: Venstre vil unngå samarbeid med Frp