Statsminister Erna Solberg (H) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) legger fram handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme på Politihøgskolen i Oslo.

Vil kunne straffe krigsdeltakelse

TILTAKSPLAN: Regjeringen vil strafferegulere privatpersoners deltakelse i væpnet konflikt. Det er ett av tiltakene regjeringen foreslår i sin nye plan mot radikalisering.

Statsminister Erna Solberg (H) manet hele samfunnet til å ta ansvar for at unge ikke havner i ekstreme miljøer, da hun la fram regjeringens plan mot radikalisering mandag.

Hele ni departementer er involvert i handlingsplanen.

– Dette er 30 konkrete tiltak for å få forebyggingsarbeidet på skinner, men jeg vil at planen skal være mer enn det. Jeg vil at den skal være starten på et ny giv i vårt samfunn for å hindre radikalisering. Da må alle borgere tar ansvar for at alle innbyggerne føler seg inkludert, at unge ikke faller utenfor og blir enkle ofre for ekstreme miljøer, sier Solberg.

 

Krigsdeltakelse

Justisdepartementet er ansvarlig departement for over halvparten av tiltakene. Tiltakene innebærer blant annet et forslag om å strafferegulere private personers deltakelse i væpnet konflikt.

Politiets sikkerhetstjenesten (PST) uttalte tidligere i år at trusselnivået mot Norge har økt det siste tiden fordi et stort antall nordmenn har dratt til Syria for å delta i borgerkrigen der.

PST frykter at de som drar kommer radikalisert og våpentrente hjem til Norge.

Forslaget skal sendes på høring, opplyste justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) da planen ble presentert på Politihøyskolen i Oslo mandag morgen.

Egne mentorordninger og livssynsmedarbeidere i kriminalomsorgen er blant andre forslag i planen.

 

Forebygging

Anundsen understreker at planen først og fremst legger vekt på å forebygge.

– Det ropes ofte etter Politiets sikkerhetstjenesten (PST) i saker som er knyttet til radikalisering, men da er det ofte for sent. Vi må komme tidligere inn og forebygge, sier justis- og beredskapsministeren

– Vi må ikke bruke all innsats på å reparere, legger han til.

Anundsen sparker også til radikaliseringsplanen som den forrige regjeringen la fram i 2010, som han mener var fylt med gode intensjoner, men var for vag og ga for få konkrete resultater.

Tiltakene i den nye planen involverer blant annet politiet, barnevernet, skolen, helsevesenet, fritidsklubber, Arbeids- og velferdsforvaltningen, utlendingsforvaltningen og kriminalomsorgen.

 

Lokale politikontakter

Ansvaret for å forebygge blir lagt på politidistriktene. Der skal egne kontaktpersoner være kjernen i det lokale forebyggingsarbeidet.

– Disse forebyggingskontaktene skal ha kunnskap om effektive tiltak og tilgjengelige ressurser, holde dialog med Politiets sikkerhetstjeneste og lokale samarbeidsaktører, sier Anundsen.

Han sier PST fortsatt skal være den nasjonale ekspertisen på radikalisering og voldelig ekstremisme, og at kompetansen til PST nå skal trekkes inn på et tidligere tidspunkt i det lokale arbeidet.

 

Gir PST verktøy

Sjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørndal, sier regjeringens radikaliseringsplan gir henne verktøyene hun har etterlyst – dersom jobben faktisk gjøres.

Da PST la fram sin årlige trusselvurdering i januar i år uttalte Bjørndal at samfunnet har sviktet i å hindre radikalisering av norske ungdommer, og hun etterlyste konkrete og gode verktøy som kommunene kunne bruke i sitt forebyggende arbeid.

Bjørndal sier hun mener regjeringen har svart godt på hennes utfordring ved radikaliseringsplanen som ble lagt fram tirsdag.

– Jeg synes planen er god fordi det er en tydelig ansvarsplassering der det er ett departement som eier ett eller flere tiltak, og ikke et sameie mellom seks og sju og åtte departementer, sier Bjørndal til NTB.

– Den er også god fordi det er konkrete verktøy i verktøykassa og et konkret oppdrag til kommune som de kan arbeide med. Samtidig er det viktig å si at det er nå jobben begynner. Dette kommer til å fordre innsats, ressurser og vilje til å gjøre en jobb, sier Bjørndal.

Bjørndal sier hun er glad for at planen inneholder forslag til å strafferegulere privatpersoners deltakelse i væpnet konflikt.

– I dag har vi ikke noen virkemidler for å stanse personer som er på vei ut for å delta i en eller annen fremmedkrig. Vi ønsker å oss en mulighet til å si: Det du er i ferd med å gjøre, er straffbart, så stopp, sier hun.