Knut Granheim fra Sivilforsvaret viser frem hønene sine som overlevde storflommen til pressen og olje- og energiminister Tord Lien. FOTO: NTB SCANPIX

Vil kartlegge flommen

FLOM: Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) roser lokalsamfunnene etter rekordflommen på Vestlandet. Nå starter kartleggingen.

Torsdag ankom Tord Lien de flomrammede områdene i Odda. Etter å ha sett skadene med egne øyne reiste olje- og energiministeren videre til et lukket møte med Odda kommune.

– Dette er et sterkt inntrykk, med så store materielle verdier som har gått tapt og et helt lokalsamfunn som er satt under denne typen press, sa Lien til TV 2 før møtet.

Sikringstiltak

Han roser både kommunen og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for håndteringen av rekordflommen. Nå vil de se på videre tiltak.

– NVE skal jobbe videre med sikringstiltak i flomområdene, og så må vi sammen med lokale myndigheter få kartlagt de totale skadene denne flommen har medført.

Til NRK sa Lien at det er for tidlig å si noe om hvilke ressurser som blir satt inn nå i etterkant av rekordflommen på Vestlandet.

Dårlig planlegging

Forsker Carlo Aal ved Vestlandsforskning mener dårlig planlegging har større skyld i naturskader enn været.

Han har studert ti tidligere naturskadehendelser på Vestlandet. Sju av ti skader kunne vært unngått om ikke hus og veier lå feil plassert, forteller Aall til NRK.

– Det gode med det er at vi da vet hvordan vi skal håndtere problemet. Det er bare, i gåseøyne, å gjøre planleggingen skikkelig, mener han.

Resultatet av forskningen til Vestlandsforskning ble offentliggjort onsdag. I dag mener Aall at en planlegger godt nok, men planleggingen tiår tilbake er svært kritikkverdig, konkluderer forskeren.

Hønene overlevde

På befaringen sammen med Tord Lien var også sivilforsvarsleder Knut Granheim, som mistet hus og hjem under rekordflommen. Også hønsehuset i hagen forsvant i vannmassene, men under befaringen fant han hønsehuset med levende høner i igjen i en skråning.