Julie Lødrup, som i dag er forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag, er spilt inn som NTLs kandidat til LO-ledelsen.

Vil inn i LO-ledelsen

Norsk Tjenestemannslag spiller inn Julie Lødrup til ledelsen i LO. Kampen om hvem skal sitte i ledelsen i Norges største arbeidstakerorganisasjon er i gang.

 

Av Marie De Rosa og Sofie Prestegård

Hvem skal sitte i ledelsen til Norges største arbeidstakerorganisasjon og fatte beslutninger på vegne av 900.000 arbeidsfolk? Det spørsmålet spikres i disse dager, på innsiden av LOs mange forbund.

Les også: Han blir LOs neste leder

NTLs kandidat

Norsk Tjenestemannslag (NTL) lanserer nå forbundssekretær Julie Lødrup som sin kandidat til LO-ledelsen.

– Jeg tror hun vil være et godt supplement til toppledelsen, som tegner seg med Hans Christian Gabrielsen fra Fellesforbundet, Roger Haga Heimli fra Fagforbundet og Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor, sier NTL-leder John Leirvaag til Dagsavisen.

Han viser til Lødrups erfaring fra statlig sektor, at hun også har høyere utdanning og at hun vil kunne bidra med mye som en yngre stemme i ledelsen.

– Dette er en kjempespennende tillitserklæring, sier Lødrup selv.

– Jeg tror og håper at jeg har den erfaringen fra offentlig sektor som trengs inn i en ny LO-ledelse. Jeg ønsker spesielt å jobbe for et tryggere arbeidsliv. Vi ser flere og flere eksempler på at folk får en løsere tilknytning til arbeidslivet, og dét i alle sektorer, sier Lødrup.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kvinner i toppen

Kjønnsbalanse er et viktig aspekt ved sammensetningen av en ny LO-ledelse. I dag består ledelsen av fire menn og fire kvinner.

Dersom Heimli blir valgt til nestleder, sitter det to menn på toppen i LO. Heimli mener organisasjonen bør jobbe for en bedre kjønnsbalanse.

– Det er fire på topp i ledelsen, og der bør det etterstrebes kjønnsbalanse, sier Heimli.

Leder i Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, er tydelig på at de vil ha sin kandidat, Følsvik, i vervet som 1. nestleder i LO.

– Vi har lansert henne som nestlederkandidat, og ser det som helt naturlig at hun blir valgt til første nestleder. Det er det vi går inn i kongressen med, sier Sundnes til Dagsavisen.

– Foruten kjønnsbalansedimensjonen, kommer også spørsmålet om hvor mange sekretærer vi skal ha. Personlig har jeg mer sans for en ledelse på sju stykker, og det sier jeg ut fra personlig erfaring. Jeg har sittet i LO-ledelsen når den har vært åtte personer som i dag, men også med sju og seks, og det er helt klart at sju er mer håndterbart enn åtte, men at seks er for snaut. I så fall må forbundene jenke på kravene til LO-ledelsens tilstedeværelse i ulike fora, sier Sundnes.

– Hvis noen mener jeg kan ikle det vervet så gjør jeg gjerne det, men det er en valgkomité som skal innstille og til slutt kongressen som velger ledelsen, sier Følsvik selv.

Les også: LO-lederen rydder unna Lofoten-tvil

Tar gjenvalg

I de resterende posisjonene i ledelsen, tar alle gjenvalg. Renee Rasmussen fra Musikernes Fellesorganisasjon (FO) spilles attpåtil inn som førstesekretær, som er den høyeste posisjonen i ledelsen etter nestledervervene.

– Det vil være et fint signal om at LO også satser på yrkesutøvere med akademisk utdanning, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

Denne plassen går også andre forbund for, blant annet NTL.

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere har signalisert at de hiver seg inn i kampen om et av de lavere vervene i ledelsen, med sin forbundsleder Mimmi Kvisvik.

Portrett: Den hardtslående Hans-Christian Gabrielsen