Mulla Krekar med sine faste advokater, Arvid Sjødin og Brynjar Meling, i Oslo tingrett under første dag av den nye saken mot ham. .

Vil ikke svare dommeren

Under første dag av den nye trusselsaken mot mulla Krekar, nektet han å svare på noen spørsmål fra dommeren.

 Mulla Krekar var svært ordknapp da han tirsdag igjen møtte som tiltalt i Oslo tingrett for drapstrusler, denne gang mot tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (Kr. F).

– Jeg vil ikke svare noen ting her, navn eller fødselsnummer, sa mullaen da rettssaken startet.

Da tiltalen var lest opp, kom det ikke en lyd fra tiltalte. Krekar var taus da rettens administrator Heidi Heggdal spurte om han erkjente straffskyld etter tiltalen.

Nylig dømt

Det er bare drøyt fire måneder siden Najumuddin Faraj Ahmad, som er mulla Krekars egentlige navn, ble dømt til fem års fengsel for å ha drapstruet flere personer, blant dem Høyre-leder og tidligere kommunalminister Erna Solberg.

Også denne gang omfatter tiltalen drapstrusler mot flere personer. I tillegg til å ha drapstruet tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik, skal Krekar ha drapstruet tre kurder, som han tidligere er dømt for å ha drapstruet.

Ifølge tiltalen har han også satt fram trusler mot norske interesser i utlandet og mot norske politifolk.

De nye trusselen skal ha blitt satt fram i to taler på nettstedet paltalk. com på tampen av den forrige rettssaken

Ekspertise innkalt

Aktor Marit Bakkevig vedgikk i retten mandag at ikke alle truslene Krekar er tiltalt for å ha satt fram, kan oppfattes som direkte og åpne.

– De må blant annet tolkes i lys av Krekars autoritet, la hun til.

Hun opplyste at påtalemyndigheten har innkalt terrorekspert, dr.philos. Brynjar Lia for å få en sakkyndig vurdering av talene.

Det er satt av fire dager til saken, som også inkluderer skadeverk på et TV 2-kamera og forsøk på påvirkning av et vitne.

– Kulturforskjeller

Krekars forsvarere, advokat Brynjar Meling og Arvid Sjødin, mener saken bygger på kulturforskjeller. Ifølge Meling har ikke Krekar kommet med trusler, bare redegjort for islams syn på problemstillinger han er blitt forelagt.

Krekar anket den første dommen på stedet, med henvisning til ytringsfriheten og ble sluppet fri. Dagen etter ble han pågrepet i sin leilighet på Tøyen. Begrunnelsen for å fengsle ham i påvente av ankesaken var at det ville støte allmennhetens rettsfølelse å la ham gå fritt. Siden da har han sittet fengslet på Kongsvinger.

Ble bortvist

Arfan Bhatti, som tidligere er dømt for blant annet vold og trusler, var til stede i rettssalen for å følge saken. Da aktor Bakkevig ble oppmerksom på det, ba hun retten bortvise Bhatti. Retten imøtekom oppfordringen med utgangspunkt i en bestemmelse som gjør det mulig å bortvise personer som er dømt til fengsel de siste fem årene. Bhatti hilste tiltalte da han forlot rettslokalet. Krekar hilste tilbake.

Borvisningen er ingen ny erfaring for Bhatti. Han ble også bortvist fra rettssalen da han i fjor møtte opp for å følge rettssaken mot Davud, Bujak og Jakobsen som sto tiltalt for å ha inngått terrorforbund