Vil ikke lenger hete helsesøster – nå blir de helsesykepleiere

– Flere steder i landet er allerede andre titler tatt i bruk, som for eksempel helserådsgiver og helsebror, sier Kristin Sofie Waldum-Grevbo i Landsgruppen av helsesøstre

Styret i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund ønsker at tittelen helsesøster går ut og erstattes med helsesykepleier.

– Det er gledelig at vi nå kan samle oss bak en ny kjønnsnøytral tittel. Helsesøster er en tittel som i liten grad reflekterer fagkompetansen. Det er ikke tydelig at helsesøstre er sykepleiere med spesialutdanning, sier gruppens leder Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

I 2015 vedtok landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund at det skulle arbeides for kjønnsnøytrale titler for spesialsykepleiere. Flere politikere, ulike ungdomsorganisasjoner og Likestillingsombudet har også ment at tittelen bør endres.

Barne – og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har invitert forbundet til et møte i juni for å drøfte kjønnsnøytrale titler i helse- og omsorgssektoren for å motvirke kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg.

– Flere steder i landet er allerede andre titler tatt i bruk, som for eksempel helserådsgiver og helsebror. Nå er vi blitt enige om å stå samlet bak forslaget om helsesykepleier. En arbeidsgruppe har vurdert både faglige, juridiske, politiske, språklige og praktiske konsekvenser av tittelendringen, sier Waldum-Grevbo.

Nå skriver landsgruppens leder og forbundsleder Eli Gunhild By brev til helseminister Bent Høie (H) der de anbefaler helsemyndighetene å vedta endringen.

(NTB)