Olje- og energiminister Tord Lien. FOTO: NTB SCANPIX

Vil ikke bøye seg for stortingsflertallet

UTSIRA: Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) fortsetter å snakke om Utsira-utbygging i to faser, men stortingsflertallet står på sitt.

– Vi har gitt statsråden en tredelt oppgave: Hele Utsira-høyden skal områdeelektrifiseres, dette skal inn i konsesjonsvilkårene for Johan Sverdrup-utbyggingen og vi skal ha en konkret og troverdig tidsplan for arbeidet, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen til NTB.

Lederen i Stortingets energi- og miljøkomité mener Lien på nytt har demonstrert at opposisjonens Utsira-avtale var «helt nødvendig». Brevet som olje- og energiministeren tirsdag sendte Stortinget har klare mangler, mener Elvestuen.

– Statsråden har fått et klart oppdrag av Stortinget, og vi forventer at han leverer i tråd med dette når planen for utbygging og drift legges fram til neste år, sier han.

Advarer

I sitt svarbrev argumenterer Lien for regjeringens linje så langt, nemlig områdeelektrifisering av hele Utsirahøyden i to faser. Han advarer stortingsflertallet mot forsinkelser i Johan Sverdrup-utbyggingen.

– Det å etablere en kabelforbindelse ut fra denne plattformen, slik forslaget kan tolkes, vil bety at plattformen må endres. En endring på denne plattformen – som altså har kommet langt i forprosjekteringen, vil bety at Sverdrups første byggetrinn kan bli utsatt, det vil gi økt gjennomføringsrisiko, gi fare for uforutsette tekniske utfordringer, gi økt risiko for kostnadsoverskridelser og suboptimale tekniske løsninger, skriver Lien.

– En områdeløsning for kraft fra land er derfor ikke hensiktsmessig å realisere så tidlig i Sverdrup-feltets oppstartfase som første byggetrinn, fortsetter han.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad er ikke fornøyd med svaret.

– Forslaget fra regjeringen er ikke godt nok. Vi ønsker fortsatt å få på plass til en løsning knyttet til oppstartsfasen av Johan Sverdrup, sier han til VG.

Ap: Positive toner

Arbeiderpartiet og LO har hele tiden sagt at det er avgjørende å unngå forsinkelser i det største norske oljeprosjektet siden 1980-tallet. Aps energi- og miljøpolitiske talsmann Terje Lien Aasland velger å tolke svaret fra Lien positivt.

– Han er konstruktiv og viser en helt annen holdning til elektrifisering enn han gjorde for bare kort tid siden, sier Aasland til NTB.

Ap-representanten merker seg at Lien mener en kraft fra land-løsning for hele Utsirahøyden kan realiseres «uten at det medfører risiko for utsettelse av produksjonsstart for Johan Sverdrup-feltet hvis det gjøres ved byggetrinn to i Sverdrup-feltets oppstartsfase».

– Det er en nyttig avklaring. Han sier rett ut at det er mulig å gjennomføre stortingsflertallets vedtak uten fare for utsettelser av Johan Sverdrup. Nå må Lien jobbe videre med konsesjonsvilkårene, sier Aasland.

På spørsmål om hva som reelt sett er forskjellen på en utbygging i to faser og en utvidet forståelse av begrepet «oppstartsfase», svarer han slik:

– Om det blir full elektrifisering i 2021, 2022 eller 2023 er ikke det vesentlige. Det viktigste er ikke når, men at alle feltene skal forsynes med kraft fra land. Når det er sagt, er det klart at vi vil ha på plass en områdeløsning så fort som mulig, sier han. (NTB)