Vil ha skatt på Airbnb-utleie

I dag kan du leie ut deler av leiligheten din skattefritt gjennom apper som Airbnb. Det vil delingsøkonomiutvalget nå ha slutt på.


Et flertall av delingsøkonomiutvalget foreslår å innføre skatt på kortidsutleie av del av egen bolig. Det betyr at dersom du for eksempel leier ut et soverom til turister skal det beskattes som kapitalinntekt.
Hovedgrunnen til dette er at dagens skattefritak skaper ulike konkurransevilkår mellom privat utleie og for eksempel hotellvirksomhet, som må betale skatt.

Les også: Vil ha fullstendig frislipp for drosjer

Fjerne skattefritak

Utvalget går inn for å fortsatt ha skattefritak for langtidsutleie av deler av egen bolig. Samtidig foreslår de å sette en nedre inntektsgrense for skatteplikten på 10.000 kroner av administrative hensyn.

Det betyr at utvalget foreslår at du kan leie ut deler av egen bolig skattefritt inntil 10.000 kroner, men deretter må skatte av inntektene du får fra for eksempel utleie til turister gjennom Airbnb.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Opplysningsplikt og enklere regler

I tillegg foreslår utvalget en form for opplysningsplikt for plattformer som formidler utleie eller betalte tjenester, som Über og Airbnb. Dette gjør man for å få oversikt over skatteinntekter som skal betales inn.

Utvalget vil også ha forenklede skatteregler for småinntekter fra tjenester, og at skatteetaten skal drive utvidet veiledning og klargjøring av regelverk for aktører i delingsøkonomien.

Les også: – Utvalget har hoppet bukk over de vanskeligste sakene