De største økonomiene: G20 (gruppen av 20) består av finansministrene og sentralbanksjefene fra 19 av verdens største økonomier, samt Den europeiske union. Landene i G20 utgjør til sammen nærmere 85 prosent av verdens samlede brutto nasjonalprodukt (BNP). Her fra møte handelsministrene i G20 har i Kina denne uka.

Vil ha Norden med i G20

En samlet nordisk fagbevegelse med 9 millioner medlemmer i ryggen, krever at Norden må få en egen plass i det internasjonale maktforumet G20.

I dag avsluttes G20-møte for handelsministerne i sammenslutningen, som har samlet seg i Kina denne uka. Den nordiske fagbevegelsen benytter anledningen til å lansere ideen om et nordisk medlemskap.

– G20-samarbeidet er blitt mer omfangsrikt enn det var. Under møtet i Kina denne uka diskuterer de sysselsetting. Jeg tror Norden her ville hatt en del å bidra med, med tanke på hvordan vi velger å løse sysselsettingsspørsmål, sier LO-leder Gerd Kristiansen, og viser til den nordiske modellen.

Fagpolitisk samarbeid

I en kronikk i dagens Dagsavisen stiller en samlet nordisk fagbevegelse seg bak et felles krav om at de nordiske regjeringene og Nordisk ministerråd straks må søke innflytelse i G20.

Nordisk Faglig Samorganisasjon (NFS), favner omtrent ni millioner fagorganiserte.

– Klarer vi å få G20-landene til å jobbe mer som oss i Norden, med mer samarbeid mellom politikk og partene i arbeidslivet, tror vi det vil gagne Norden og G20-landene, sier Kristiansen.

Nordisk superstat

Den siste tida har en debatt om tettere samarbeid i Norden blusset opp, etter at Hotell-kongen Petter Stordalen lanserte ideen om en ny nordisk union eller superstat som han kalte det. Petter Stordalen synes også ideen til fagforeningene er god.

– Det syns jeg er fornuftig! Samlet sett utgjør Norden en betydelig økonomi, og fortjener å bli hørt. Men vi må også bli flinkere til å jobbe på tvers av grensene våre nå, slik at vi kan gjøre oss mer interessante i utenlandske øyne og styrke Nordens posisjon internasjonalt. Alene er vi små, men sammen er vi store, sier Stordalen til Dagsavisen.

Realistisk tilnærming

Generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten, er langt på vei enig med den nordiske fagbevegelsen.

– Dette er på vår agenda i Nordisk ministerråd. Vi ønsker å øke vår involvering med G20. Vi ser også at interessen for samarbeid med Norden er til stede i G20. Helt konkret deltar vi nå i et utviklingsprosjekt knyttet til klimafinansiering der, sier Høybråten til Dagsavisen.

Tidligere i år satte også de nordiske samarbeidsministrene ned en arbeidsgruppe som nettopp ser på hvordan de nordiske landene sammen kan styrke sin innflytelse på det arbeidet som pågår innenfor G20-rammen, forteller statssekretær Elsbeth Sande Tronstad (H) i Utenriksdepartementet.

– Fra norsk side ser vi positivt på mulighetene for et tettere nordisk samarbeid med G20. Men det er også viktig å ha en realistisk tilnærming til hvor stor innflytelse vi kan få, sier statssekretæren.

Hun minner om at per i dag er verken Norge eller de andre nordiske landene blant G20-landene.