Frps Mette Hanekamhaug og SVs Geir-Ketil Hansen mener én time daglig gym i grunnskolen vil bidra til å berge folkehelsa. FOTO: HILDE UNOSEN

Vil ha morgengym og skolefrokost

Frp og SV vil innføre én time obligatorisk gym i grunnskolen hver dag. Slik skal de få bukt med fedmeepidemien og sikre framtidas arbeidskraft.

Norske 15-åringer er mindre aktive enn landets pensjonister. De tilbringer 70 prosent av sin våkne tid sittende på rumpa. Det meldte Dagsavisen i går med bakgrunn i Helsedirektoratets nøkkeltall fra 2011.

Nå enes SV og Frp om å innføre 60 minutter obligatorisk gym i grunnskolen hver dag.

 

Morgenstrekk

Frps Mette Hanekamhaug er bekymret for den late ungdommen.

- Vi vet at grunnlaget for en sunn livsstil og god helse legges tidlig i ungdomsårene. Her er skolene en viktig bidragsyter for å få på plass gode vaner, sier hun til Dagsavisen.

Hun vil innføre skolemat og én time daglig fysisk aktivitet i skolen. Også Geir-Ketil Hansen, stortingspolitiker og helsepolitisk talsmann i SV, vil innføre en hel time fysisk aktivitet på skolen.

- Barne- og ungdomsskolebarn bør begynne skoledagen med én time fysisk aktivitet og frokost på skolen. Først da tar vi de alvorlige signalene som kommer, på alvor, sier Hansen.

Flere skoler har allerede innført en slik ordning, noe som fungerer utmerket, ifølge Hansen.

- Det gir barn og ungdom en god start på dagen og legger utgangspunktet for effektiv læring, sier han.

 

«Alle skal med»

SV-eren roser barnehagene for sine sunne måltider og utetimer, men er ikke nådig med de videregående skolene (VGS).

- Jeg har vært i flere VGS-kantiner, og her må det krafttak til. Bort med Cola-automater og inn med ferskvann. Det er stor grunn til bekymring for ungdommens passivitet, sier han.

Helsepolitikeren mener obligatorisk morgengym og gratis skolefrokost vil utjevne sosiale forskjeller. En slik type sykdomsforebygging er et nasjonalt ansvar, ifølge Hansen.

- Hovedårsakene til de mest alvorlige sykdommene vi har i dag er for mye røyk, alkohol, usunn mat og inaktivitet. Det er innlysende at det må tas et betydelig grep i skolen. Helseproblemer er ikke bare helsesektorens ansvar, og vi må erkjenne at familien ikke kan gjøre all jobben, sier han.

- Har vi råd til å påspandere alle norske elever frokost?

- Vi har ikke råd til å la være. Kostnadene innen helse og omsorg vil øke, og forebygging kan hjelpe oss med å takle utfordringen, svarer Hansen.

 

Mindre data

Hanekamhaug vil ha ungdom vekk fra data- og TV-skjermene.

- Der unge før sprang ute i skogen eller skolegården, der de spilte fotball, slåball og lekte «boksen går», sitter de nå inne og spiller data- og TV-spill, ser på Paradise Hotel og laster ned fancy apps på mobiltelefonen, sier hun.

Ifølge Hanekamhaug er det ikke politikernes mandat å kommandere folk ut i marka. Men det er myndighetenes oppgave å legge forholdene til rette for mer fysisk aktivitet.

- En times fysisk aktivitet i løpet av skoledagen er et stort skritt i riktig retning, mener Frp-eren.

Slik vil Frp latskapen til livs:

* * «Uteplikt» i friminuttene. Elevene får ikke sitte inne i klasserommene eller gangene i de lengste friminuttene.

* * En aktiv skolevei. Elever og foreldre bør gå eller sykle til skolen.

* * Mer bevegelse i selve undervisningen. Aktivitetstimen kan fristilles kroppsøvingsfaget og må ikke ledes av gymlærer.

* * Øke timetallet i grunnskolen. Dette åpner for flere friminutter der elevene skal være i aktivitet.

* * Fylle landets tomme bassenger slik at flere elever får svømmeundervisning.

ingeborg.huse.amundsen@dagsavisen.no