Nye forskrifter vil gjøre det forbudt å «taste» under kjøring. FOTO: PHOTOS.COM

Vil ha forbud mot surfing i bil

I dag er det forbudt å snakke i håndholdt mobiltelefon i bilen. Men det er fritt fram for å sende meldinger og surfe på nettet. Det vil forsikringsbransjen og veimyndighetene ha en slutt på.

Stadig flere trafikkulykker skyldes at sjåførene er mer opptatt av å sjekke Facebook og e-post framfor å følge med på veien. Bare i fjor utbetalte forsikringsbransjen 800 millioner kroner fordelt på 48.045 påkjørsler bakfra. Nå er forbud mot all «tasting» rett rundt neste sving.

 

Les også: En kilde til svik og utroskap

 

Uoppmerksomhet

Mange av trafikkulykkene skyldes uoppmerksomhet, og fomling med smarttelefonen.

- Det er helt klart at all den uoppmerksomheten som bruk av mobiltelefoner og annet underholdningsutstyr i bil fører til, er årsak til mange ulykker. Men hvor mye er det vanskelig å anslå. De skadene som denne uoppmerksomheten fører til slår inn på mange forskjellige skadeårsaker - ikke bare påkjørsel bakfra. De alvorligste ulykkene på grunn av denne «oppmerksomhetstyven» er naturligvis utforkjøringer og møteulykker. Det er nok her vi har de største personskadene, sier kommunikasjonsrådgiver Jack Frostad i If Forsikring til Dagsavisen.

- De færreste vil innrømme at de fiklet med telefonen, eller var uoppmerksomme på andre måter, som å skifte CD, fikle med GPSen, spise eller ordne med barna i baksetet, sier Frostad.

 

Les også: Helt hekta på smarttelefon

 

Forbudt fra 2000

Da forskriften ble vedtatt i 1999, valgte man å begrense bruk av mobiltelefon i bil uten å foreslå et absolutt forbud. Man valgte derfor å skille mellom håndfri og håndholdt mobiltelefon.

Dersom man på grunn av den kognitive belastningen av samtalen skulle forby alle samtaler i mobiltelefon, burde man også vurdere å forby samtaler mellom fører og passasjerer inne i bilen. Vegdirektoratet mener at et slikt absolutt forbud neppe ville vært praktisk gjennomførbart

15. mars 2000 trådde forbudet om bruk av håndholdt mobiltelefon i bilen i kraft. Da brukte man telefonen til å snakke i og sende tekstmeldinger. I dag har mobiltelefon et mye bredere bruksområde, og man kan spille spill som Angry Birds og sjekke mail samtidig som man kjører til hytta en fredag ettermiddag. Eneste kravet er at telefonen er fastmontert, det vil si at den er plassert i en holder.

Reglene fra 2000 er gått ut på dato. Vegdirektoratet så derfor behov for å tilpasse forskriften etter den teknologiske utviklingen. Forslag om regelendringer ble første gang sendt ut våren 2011, før et nytt høringsforslag ble sendt ut tidligere i år, på grunn av enkelte endringer i forslaget.

- Derfor ble det to høringsrunder, sier saksbehandler i Vegdirektoratet, Ylva Sundt, til Dagsavisen.

- I dag får man forelegg om man blir tatt for å prate uten bruk av handsfree, men det er fritt fram for å gjøre alt mulig annet med telefonen. Det vil vi ha en slutt på, sier Frostad, som i fjor fremmet en lovendring overfor veimyndighetene.

 

Les også: Multitasker bort ungene

 

Bred høring

Etter at If hadde foreslått nye bestemmelser for bruk av mobiltelefoner i bil, gikk veimyndighetene ut med en bred høring på problematikken. Det siste forslaget til endring ble sendt ut til hele 126 høringsinstanser. Da høringsfristen gikk ut 14. september i år, var det kommet inn 34 svar.

- Veimyndighetene gjennomgår nå disse svarene før saken fremmes for Samferdselsdepartementet, sier Jack Frostad.

I det nye forslaget forbys all bruk av mobiltelefon under kjøring, med unntak av samtaler. Forskriftens reguleringsområde begrenses noe fra tidligere forslag ved at tasting på mobiltelefon som står i holder heller ikke er lovlig. Det er kun oppstart og avslutning av samtaler som da er tillatt.

- Det er det som er den største forskjellen. Det vil ikke bli tillatt å sende SMS eller surfe på nettet, uansett om telefonen står i holder eller ikke, sier Ylva Sundt.

Ifølge Vegdirektoratet er man nå i sluttfasen av å gjennomgå høringssvarene, før saken vil bli sendt over til Samferdselsdepartementet.

tom.vestreng@dagsavisen.no

Les også: Kjære foreldre

Les også: Smarttelefon og tilværelsens letthet