Ervin Kohn og Shoaib Sultan ved Antirasistisk Senter mener sterkt negative holdninger mot minoriteter som jøder og muslimer er direkte ødeleggende for demokratiet. Nå krever de handling.

Vil ha felles front mot muslimhets

31 prosent tror muslimer ønsker å ta over Europa, viser ny rapport om nordmenns holdninger til minoriteter.

 

Negative stereotypier om muslimer er utbredt i det norske samfunnet, viser den ferske rapporten «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017».

Det er et samfunnsproblem for alle, mener Ervin Kohn og Shoaib Sultan ved Antirasistisk Senter.

Kohn er også styreleder i Det mosaiske trossamfunn i Oslo, og Sultan er tidligere leder av Islamsk Råd Norge.

– Vi skal ikke bekjempe muslimhatet fordi det er synd på muslimene. Vi skal ikke bekjempe antisemittismen fordi det er synd på jødene. Vi skal bekjempe disse fordommene fordi de er sivilisasjonsødeleggende. Vi ønsker å holde det norske samfunnet friskt. Derfor skal vi bekjempe disse holdningene, sier Kohn til Dagsavisen.

Les også: Forskning: Når muslimer begår terror, får det fire ganger mer mediedekning

«Kulturell trussel»

* 39 prosent av de spurte i undersøkelsen støtter utsagnet «Muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur».

* 31 prosent mener at «Muslimer ønsker å ta over Europa».

* Hele 48 prosent av respondentene støtter påstanden «Muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets».

– Vi ser her at negative forestillinger om muslimer har fått fotfeste hos veldig mange. Det trenger vi å ta tak i, sier Sultan.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Krever handlingsplan

Sultan og Kohn er begge enige i at det trengs mer kunnskap i befolkningen om disse gruppene for å bekjempe fordommer mot minoriteter, samtidig som det aktivt må jobbes med folks holdninger. Det må også regjering ta tak i, mener de to.

– Rapporten anbefaler blant annet å lage en handlingsplan mot muslimhat. Det synes jeg er bra. En handlingsplan er forpliktende, og den er forpliktende for flere departementer, sier Kohn.

Både jødene og muslimene opplever at fordommene i befolkningen mot egen gruppe har vokst de siste fem årene. Kohn og Sultan peker på ulike mulige årsaker til dette. Noe av det de trekker fram er at debattklimaet har blitt hardere.

– Diskursen er jo voldsommere, og jøde som skjellsord er vanligere nå enn før, sier Kohn.

Antisemittisme

Rapporten viser også at færre har negative holdninger mot jøder, men antisemittiske holdninger er mer utbredt blant muslimer enn ellers i befolkningen.

Blant muslimske innvandrere som har vært bosatt minst fem år i Norge, støtter 28,9 prosent negative påstander om jøder. I resten av befolkningen er andelen 8,3 prosent. Andelen for antisemittisme ligger spesielt høyt blant muslimer over 60 år.

– Dette er første gang vi får tall på antisemittiske holdninger i de muslimske miljøene. Det er bra at vi nå får en faktabasert debatt om dette, sier Kohn.

Tallene er lavere enn han fryktet.

– Og de er lavere enn i andre land i Europa. Samtidig som de er langt høyere enn i resten av befolkningen. Det er ikke bra, sier Kohn.

Både han og Sultan understreker at dette er noe de muslimske miljøene må ta tak i. Sultan ser likevel et lite lyspunkt i denne delen av undersøkelsen.

– Mens mange med muslimsk bakgrunn har antisemittiske forestillinger om jødisk makt og planer, så spiller det ikke inn på hvordan de ser på å få jøder som naboer eller som venner. Det er positivt. Der ligger muslimene like lavt som resten av befolkningen, sier Sultan.

Les også: Norske jøder holder pusten

Færre har fordommer mot jøder

Tross at færre oppgir å ha fordommer mot jøder, opplever 2 av 3 jøder at de må skjule religionen sin. 

Befolkningsundersøkelsen viser at det er en tydelig nedgang i befolkningen når det gjelder støtten til tradisjonelt jødefiendtlige påstander. 

Også når det gjelder grad av sosial avstand og motvilje mot jøder, viser resultatene en positiv utvikling. 

Vil unngå reaksjoner

Men denne tendensen gjenspeiles ikke i jødenes egne vurderinger av situasjonen. De ser på dagens antisemittisme som et alvorlig og økende samfunnsproblem. 

To av tre jøder i utvalget sier at de skjuler sin religionstilhørighet i offentligheten for å unngå negative reaksjoner.

Les også: KrF vil ha egen handlingsplan mot antisemittisme

Mindretall forsvarer vold

Kohn tror frykten kan henge sammen med at et økende mindretall forsvarer vold og trakassering mot jøder med henvisning til Israels behandling av palestinerne.

I 2011 var det fire prosent i befolkningen som mente at skuddene mot synagogen i Oslo kunne forsvares når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne.

I 2017 var det 12 prosent i befolkningen og 20 prosent i det muslimske utvalget som mente vold og trakassering mot jøder kan forsvares med det samme argumentet.

– Dette er skremmende tall og bidrar naturlig nok til følelsen av å være utrygg og utsatt, sier Kohn.

Les også: Den mørkeste natta