Transportarbeiderforbundets leder Roger Hansen.FOTO: ARNE OVE BERGO

Vil ha EØS-nei på LO-kongressen

Norsk Transportarbeiderforbund vil at LO-kongressen i mai vedtar å jobbe for å melde Norge ut av EØS.

Det går mot hard strid om EØS under LO-kongressen i mai. Så langt har forbund som representerer nær halvparten av alle LO-organiserte fattet svært EØS-kritiske vedtak. Deriblant Fagforbundet, LOs største forbund, som ønsker arbeidslivet ut av avtalen.

Handel og Kontor unngikk på sin side et nei til EØS-avtalen med bare få stemmer, men endte likevel med et kritisk vedtak.

Nå varsler også Norsk Transportarbeiderforbund strid om EØS under LO-kongressen. Med 15 mot 10 stemmer fattet representantskapet i Norsk Transportarbeiderforbund onsdag et vedtak om å jobbe for at LO skal arbeide for en oppsigelse av EØS-avtalen.

- Vi foreslår overfor LO at en skal arbeide for at Norge skal ut av EØS-avtalen, sier Transportarbeiderforbundets leder Roger Hansen til Dagsavisen.

 

Frihandelsavtale

I vedtaket fra transportarbeiderne heter det at «sikring av minimumsregler på arbeidsrettsområdet og hindring av sosial dumping må være høyt prioritert. Etableringen av EØS-avtalen og innføringen av de fire friheter har medført at utviklingen har gått i motsatt retning, med angrep på eksisterende rettigheter. I tillegg har finanskrisen lagt press på nasjonal lønnsdannelse, kollektive forhandlinger og grunnleggende arbeidstakerrettigheter i Norge og andre europeiske land».

Konklusjonen er at «LO må arbeide for å si opp EØS-avtalen i perioden og gjeninnføre en frihandelsavtale».

 

- Hele sektoren

Transportarbeiderforbundets nestleder Lars M. Johnsen viser overfor Dagsavisen til at også det alternative forslaget, som ikke ble vedtatt, stilte seg kritisk til avtalen.

- Våre medlemmer opplever i hovedsak EØS-avtalen som negativ for sine arbeidsplasser og rettigheter, sier Johnsen.

Transportarbeiderforbundets nestleder beskriver hvordan EU-direktiver griper inn i arbeidshverdagen for både havnearbeidere, i godstrafikken og i bussektoren.

- EU griper inn i hverdagen i hele sektoren, og nå synes folk at nok er nok, sier Johnsen.

Under LO-kongressen i 2009 endte debatten om EØS med et vedtak om at LO skulle kreve en utredning av EØS-medlemskapet.

espen.lokeland-stai@dagsavisen.no