Lokallagssjef Fredrik Mellem (Ap) vil at Oslo Ap skal til valg på eiendomsskatt i 2015. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Vil ha eiendomsskatt i Oslo

VALG 2015: Lederen i Oslo Arbeiderpartis største lokallag mener partiet bør gå til valg på å innføre eiendomsskatt i Oslo i 2015.

- Oslo er et eiendomsskatteparadis, mener Fredrik Mellem, som er leder av Oslo Arbeidersamfunn.

Det vil han gjøre noe med. Derfor foreslår han at Oslo skal følge de over 300 kommunene i Norge som har innført skatt på eiendom.

 

- Innført i Høyre-kommuner

- De fleste høyrestyrte kommunene i Norge har innført eiendomsskatt. Kommunepolitikerne ser at uten den inntekten klarer en ikke å gi innbyggerne tjenestene de etterspør, og i Oslo er det mye Høyre-byrådet ikke har klart å ordne opp i, mener Mellem.

Han vil bruke pengene fra eiendomsskatten på flere sykkelveier, et eldreløft og på å bedre økonomien til bydelene. Mellem tror et Ap i posisjon vil få problemer om de ikke har større inntekter enn Høyre-byrådet har i dag. For det flommer ikke akkurat over i kommunekassen til Oslo, og utsiktene er ikke bedre.

Oslos gjeldsgrad vil øke fra rundt 45 prosent i 2013 til 75 prosent i 2017, sa finansbyråden da forslaget til Oslo-budsjettet ble lagt fram i høst.

 

Bunnfradrag på 10 mill.

Mellem innser at det kan bli en utfordring for Oslo Ap å trekke velgere fra Høyre, med eiendomsskatt som valgkampsak.

- Derfor mener jeg at det bør være et bunnfradrag på 10 millioner kroner. Slik blir ikke folk flest rammet, sier Mellem.

Målet er at skatten skal gjelde for næringseiendommene i Oslo, og de mest «ekstravagante boligene».

- Om du har en bolig som er verdt mindre 10 millioner kroner trenger du ikke betale skatt. Har du en bolig verdt 11 millioner kroner så må du betale for denne ene millionen. Det er snakk om 2-3 promille av takstgrunnlaget. Det blir småpenger for dem det gjelder.

- Men hvordan skal dere vinne med skatt som valgkampsak?

- Det er ikke den enkleste saken å selge. Det er mer omfattende å forklare hvorfor en ønsker skatt, enn å gå til valg på et nytt gode. Men dette vil altså være en beskjeden skatt. Den vil ikke ramme urettferdig. Ingen som bor i leilighet, tomannsbolig eller rekkehus vil måtte betale.

 

- Ulike meninger

I disse dager starter Oslo Ap programprosessen fram mot kommunevalget 2015. Forslaget om eiendomsskatt går til programkomiteen som begynner sitt arbeid i neste uke. Dermed legges forslaget ut for høring før det blir behandlet av representantskapet i Oslo Ap i slutten av året.

- Jeg tror vi vil gå for eiendomsskatt. Selv om det klart er ulike meninger om dette i Oslo Arbeiderparti.

Mellem mener skatten vil styrke den nedslåtte økonomien til kommunen.

- Eiendomsskatt er også et viktig prinsipp, og de fleste økonomer mener en burde skattet mer på eiendom i Norge.

Oslo Ap har gått til valg med eiendomsskatt som sak før, uten at det førte til valgseier. Men også år der de lot eiendomsskatt ligge, gikk det ikke veien.

sofie.prestegard@dagsavisen.no

 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er en frivillig kommunal skatteform.

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt i eiendomsskatteloven.

Satsen for eiendomsskatten skal være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget.

I 2012 benyttet 324 av Norges 429 kommuner eiendomsskatt. Av disse hadde 174 kommuner eiendomsskatt i hele kommunen.

Kommunene fikk til sammen 8,1 milliarder i inntekter fra denne skatten i 2012. Dette utgjør en økning på 6,8 prosent fra 2011.

Som skatt har eiendomsskatten gode egenskaper sammenlignet med andre skatteformer, først og fremst fordi skatten er knyttet til bygg og grunn. Skattegrunnlaget er dermed vesentlig mer stabilt over tid enn for eksempel finanskapital.

Eiendomsskatten er også i mindre grad enn andre skatter avhengig av konjunkturene, slik for eksempel selskapsskatten er.

Kilder: SSB, regjeringen.no