Norske husholdninger har for stor forbruksgjeld sett opp mot inntekten.

Vil gjøre det vanskeligere å få forbrukslån

Finanstilsynet vil stille strengere krav.

Bankene er for dårlige til å sjekke låntakeres betalingsevne, mener Finanstilsynet. Nå vil de gjøre det vanskeligere for bankene å gi forbrukslån.
I forslag til nye retningslinjer understreker tilsynet at bankene må sjekke låntakers evne til å nedbetale gjeld grundigere enn det de gjør i dag.

– Vi har erfart at flere banker har svake rutiner på dette området. Blant annet er det avdekket manglende rutiner for å sjekke kundenes betjeningsevne, sier direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen i en pressemelding.

Les mer: Folk med svak økonomi får tilgang på kreditt de ikke burde fått. 

Tilsynet ønsker å minske faren for at folk tar opp lån de ikke har mulighet til å nedbetale. Derfor stiller de blant annet strengere krav til dokumentasjon av kredittvurderinger, nøyere gjennomgang av kundenes mulighet til å betale avdrag, og krav om maksimal samlet gjeld i forhold til inntekt.

Les mer: Unge skylder 235 millioner

Forbrukslån utgjorde om lag 3 prosent av husholdningenes samlede gjeld i slutten av 2016. Norske husholdninger har høy gjeld i forhold til inntekt, og gjeldsveksten er høyere enn inntektsveksten.

(NTB)