Dagens ordninger er urimelig gode, mener Hadia Tajik som har ledet et utvalg i Arbeiderpartiet som har jobbet med denne saken.

Vil gi trygd etter landets prisnivå

Barnetrygd, kontantstøtte og uførepensjon bør følge prisnivået i det landet pengene blir betalt ut.

Det mener Arbeiderpartiet, som vil begrense eksporten av norske trygdeytelser.

Dagens ordninger er urimelig gode, mener Hadia Tajik som har ledet et utvalg i Arbeiderpartiet som har jobbet med denne saken.

– Vi ønsker blant annet å utbetale en del ytelser etter norske regler, men etter det lokale nivået i det landet som ytelsen blir mottatt i. Det betyr for eksempel at hvis man mottar barnetrygd i Polen, vil det være barnetrygd etter norske regler, men etter polsk prisnivå, sier Tajik til NRK.

Ikke alderspensjon

Hun ser ikke for seg at dette vil gjelde alderspensjon, så norske pensjonister i for eksempel Spania vil ikke få mindre pensjon dersom ordningen trer i kraft.

– Vi kan godt diskutere om barnetrygden skal justeres etter prisene i landet den sendes til, sier Karin Andersen (SV), som er nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– SV mener det er viktig at de som har uføretrygd skal få lov til å oppholde seg i utlandet som de gjør i dag. For mange revmatikere og mange med andre lidelser, er det helt avgjørende for bedret helse, sier hun.

Slå inn åpne dører

Andersen understreker at kontantstøtten skal vekk.

– Da kan den ikke eksporteres. Det bør Ap støtte. Når det gjelder dagpenger må man må være aktiv arbeidssøkere for å få dagpenger også i dag, så det er å slå inn åpne dører, sier hun.

Høyres Bent Høie er positiv til Aps forslag.

– En del av de ytelsene vi har, er tilpasset kostnadsnivået i Norge, men med et mye mer integrert arbeidsmarked i Europa, kan disse ordningene bli for gode. Det vil undergrave muligheten til å beholde ordningene hvis for mange tar med seg pengene til andre land, sier han.