Kunnskaps­minister Kristin Halvorsen lover tett kontakt med helseministeren i arbeidet med elevers kosthold og aktivitet. FOTO: INA INGLINGSTAD

Vil gi skolen mer ansvar

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) vil vurdere å lovfeste skolens folkehelseansvar.

- Jeg må ta dette opp i regjeringen. Opplæringsloven kan være et virkemiddel. Samtidig er det ingen grunn til å vente. I ungdomstrinnsmeldingen varsler vi større fleksibilitet i fag- og timefordelingen. Dette gjør det mulig å ta litt tid fra de andre fagene og bruke til fysisk aktivitet hvis man mener at det gir elevene økt læringsutbytte, sier Kristin Halvorsen til Dagsavisen.

Hun vil se nærmere på forslagene fra sin egen tidligere statssekretær Lisbet Rugtvedt, nå generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

 

Les også: - Innfør mer fysisk aktivitet i skolen

 

Ikke en ekstra time gym

I gårsdagens Dagsavisen sa Rugtvedt at Halvorsen må gi skolen et tydeligere helseansvar ved å endre opplæringsloven. Målet er å sikre at alle elever får en time fysisk aktivitet hver skoledag. Ifølge Halvorsen må dette i første omgang gjøres på andre måter enn å legge en ny time kroppsøving inn i timeplanen.

- Hvis alle grunnskoleelever skulle hatt en time ordinær kroppsøving daglig, ville det kostet oss fem milliarder kroner og krevd flere undervisningstimer og gymlærere enn det er mulig å oppdrive. Men vi kan allerede nå tenke alternativt og bruke den fleksibiliteten som finnes, sier Halvorsen.

Tross høye ambisjoner om økt fysisk aktivitet i skolen, er hun opptatt av å gå riktig fram.

- Skolen har allerede mange oppdrag. Derfor må tiltak for økt fysisk aktivitet støtte oppunder læringsarbeidet. Det er viktig at dette ikke oppleves som nok en oppgave vi sender over til skolen uten at de får ressurser til å løse den.

 

Spark til Høyre

Halvorsen mener den siste tidas engasjement rundt overvekt og inaktivitet blant barn og unge er bra fordi det blir enklere å sette fysisk aktivitet og kosthold i skolen på den politiske dagsordenen. Høyresida har lenge kritisert SV for å være mer opptatt av skolefrukt og valgfag enn læring.

- Nå ser flere og flere at deres syn på læring har gått ut på dato. Vi sender ikke hjernen alene til skolen. Vi sender hele unger. De er avhengige av å få rørt på seg og spise sunt for å kunne lære, fastslår Halvorsen.

Men frukt og grønt til barnetrinnet og fysisk aktivitet (FYSAK) på ungdomstrinnet er et rent budsjettspørsmål som må veies opp mot andre ting, sier hun.

karin.fladberg@dagsavisen.no