Vil frata Norges Bank styringen over oljefondet

Heikki Holmås (SV) foreslår å fjerne oljefondet fra Norges Bank og heller legge det direkte under finansdepartementets styring. Finansminister Siv Jensen (Frp) advarer.

 

Sofie Prestegård og Marie De Rosa

 

– Jeg vil ha en tydeligere styring av oljefondet, og bedre kontroll med hva oljefondet driver med. Det krever mer politisk oppmerksomhet, sier stortingsrepresentant for SV, Heikki Eidsvoll Holmås til Dagsavisen.

Derfor har han foreslått at SV bør programfeste å skille oljefondet fra Norges Bank, og heller la fondets ledelse stå direkte ansvarlig overfor norske myndigheter.

Les også: Krav om ja til atomvåpenforbud før regjeringsdeltakelse

Vil dele

Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt oljefondet, er i dag under styringen til Yngve Slyngstad. Han er administrerende direktør i Norges Bank Investment Management (NBIM), som er ansvarlig for Statens pensjonsfond utland.

– I dag svarer Slyngstad til Sentralbanksjefen og styret i Norges Bank. Ved en deling bør Statens Pensjonsfond få et eget styre oppnevnt av Finansdepartementet, sier Holmås.

Les også: Vil fjerne alle krav til familiegjenforening

Advarer

Ideen vekker ikke entusiasme hos finansminister Siv Jensen (Frp).

– Jeg vil advare mot en modell som SV ser for seg der man bruker SPU som et politisk verktøy for å oppnå helt andre mål enn de finansielle, sier finansministeren til Dagsavisen.

–  Finansdepartementet er ansvarlig for forvaltningen av SPU. Sentrale veivalg er forankret i Stortinget. Dette har fungert godt, legger Jensen til.

Oljefondet på godt over 7.000 milliarder (7 billioner) kroner er en underliggende virksomhet av Finansdepartementet i dag, men den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland utføres av Norges Bank.

Les også: Kan få forloveren inn i partitoppen

– Utenrikspolitisk aktør

Men Holmås mener den politiske styringen må være tettere.

– Statens Pensjonsfond Utland er i dag en betydningsfull utenrikspolitisk aktør. Investeringsbeslutningene de tar i er i mange tilfeller viktigere for det enkelte land de opererer i, enn beslutninger som foretas av Utenrikstjenesten, mener SV-politikeren.
 
I tillegg mener Holmås det er et selvstendig poeng at Norges Bank og sentralbanksjefen ikke skal sitte med ansvar for oljefondet.
 
–   Jeg vil ha en sentralbanksjef som har full oppmerksomhet rettet mot norsk økonomi og lav arbeidsledighet

– I tillegg er sentralbanksjefen ansvarlig for internasjonal økonomisk stabilitet i samarbeid med andre lands sentralbanksjefer. Da er det uheldig at han blander den rollen med å være storinvestor i de samme landene. 

Les også: Dette SV-forslaget får ham til å smile