Vil fortsette selv om FHI krymper

Veien synes åpen for at Camilla Stoltenberg fortsetter som direktør for Folkehelseinstituttet (FHI) i seks år til.

 

Stoltenberg, som har vært FHI-direktør siden 2012, er en av bare tre søkere til åremålsstillingen, som nylig ble utlyst. De to andre søkerne er henholdsvis Thorbjørn Johan Gaarder (62), omtalt av NTB som mannen som «er mest kjent for å søke praktisk talt alle toppjobber i offentlig sektor», og Natasa Ivanovic (44), som sist ble omtalt i mediene da hun søkte stillingen som tolldirektør.

Les også: Vet ikke hvor mange barn som er vaksinert i 2017

– Resultatorientert

I utlysningsteksten heter det at det søkes etter en ny FHI-direktør som er «resultat- og utviklingsorientert» med «god innsikt i politiske prosesser». For Stoltenbergs del har dette stått på dagsorden så å si kontinuerlig siden regjeringen i 2015 iverksatte sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE).

På grunn av budsjettkuttene som følge av ABE, har Stoltenberg måttet kutte hardt i staben. Om lag hver femte stilling er blitt borte. Den nye FHI-direktøren må dermed nøye seg med å bli leder som «ei verksemd med om lag 900 årsverk», ifølge utlysningen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Er bekymret

Stoltenberg har vært tydelig på hvilke negative konsekvenser regjeringens tiltak for innsparinger og mer effektiv drift har fått.

I november omtalte Dagsavisen et brev Stoltenberg hadde sendt Helse- og omsorgsdepartementet om dette. Her skriver hun blant annet følgende:

– Vi er bekymret for manglende effektivisering og gevinstrealisering.

– Vi ser at FHI har hatt en økt ressursbruk fordi saksbehandlingen er mer omfattende og tidkrevende.

– Vi bruker mer tid internt på operative ting.

– Tjenestene er betydelig dyrere.

Les mer om hva Stoltenberg skrev her: Lite effektiv effektivisering

Siden har FHI-ledelsen måttet fortsette arbeidet med videre nedbemanninger og omstillinger. I 2019 regner man med et ytterligere innsparingsbehov på minst 40 millioner kroner.

Les også: – Dette er Byråkrati-Bent på sitt verste