Aps Anders Røberg-Larsen vil fortette vestkantområder. Da må det bli færre eneboliger og store hager på steder som Slemdal.

Vil fortette Vestkanten

Selvaag-direktør Baard Schumann ber om flere boliger på Vestkanten. Ap-politiker Anders Røberg-Larsen er enig, og vil ta områdene rundt 
Holmenkollbanen i bruk.

Mye av den forventede boligbyggingen i årene framover vil sannsynligvis skje i Groruddalen, og andre områder på Østkanten. Boligutbyggere ber politikerne revurdere politikken og ber dem åpne for større og tettere boligprosjekter på byens vestkant. På Østkanten sliter nemlig utbyggerne med å få igjen det de har investert i boligprosjektene.

- Utfordringen er at det koster like mye å bygge en leilighet i både øst og vest. Samtidig er man avhengig av at man får solgt dem til en fornuftig pris. Det er et problem på Østkanten. Det er derfor områder som Oslo Vest og Bærum er områder vi ønsker å satse på framover, sier Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig.

Direktøren understreker at verken hans selskap, Selvaag, eller andre boligutbyggere er i boligbransjen av veldedighetsgrunner. Konsekvensen av at det ikke reguleres til store boligprosjekter i områder der man kan få inn mange nok gode kunder, kan med andre ord bli at det ikke bygges boliger, sier han.

- I utgangspunktet er ikke marginene veldig store i boligbygging. Vi er avhengige av at vi får igjen 12 prosent av det vi har investert når vi selger boliger i et prosjekt, ellers kan vi ikke starte det. Det krever selvsagt at boligprosjektene kommer i områder der kjøpesterke grupper ønsker å bosette seg, sier han til Dagsavisen.

 

Vil bygge i Holmenkollen

Aftenposten skrev mandag at Oslo kommune så langt bare har klart å regulere til 650 nye boliger så langt i år. Målet er 4.500 i løpet av året. Anders Røberg-Larsen (Ap) sitter i bystyrets byutviklingskomité, og er enig med utbyggerne i at tida nå er inne for å ta Vestkanten i bruk. Han peker særlig på områdene rundt T-banestasjoner som Slemdal og Ris.

- I Ap er vi opptatt av at vi skal møte den boligetterspørselen som er. I boligområdene langs T-banens linje 1, eller Holmenkollbanen, er det mange områder med en svært lav utnyttelsesgrad. Det er i de områdene vi bør ta grep, sier Røberg-Larsen.

Han mener det er ting som tyder på at bystyret ikke tør å ta de grepene han mener skal til for å møte den store boligetterspørselen.

- Det virker som om byrådet har lettere for å gjøre store grep i enkelte deler av byen, der reguleringsaksepten er større. Som en kontrast til dette kan man få inntrykk av at enkelte villaområder på Oslo Vest nærmest skal fredes, sier han.

 

Ber om kollektivsatsing

Selvaag-direktør Schumann mener det blir «bakvendt» når politikerne først krever at tilstrekkelig mange skal bosette seg i et område før man setter i gang noen utbygging av kollektivtrafikken der. Denne framgangsmåten holder ikke mål når man skal bygge ut Oslo, mener han.

- Særlig i områdene sør i Oslo er det fortsatt for dårlig utbygd kollektivtrafikk. Vi må bygge ut et fungerende kollektivnett der før vi krever at folk bosetter seg sør i Oslo, sier Schumann.

Også Røberg-Larsen er enig i at veksten må komme i de områdene der det allerede finnes en fungerende kollektivtrafikk.

- Det er galskap å åpne for en storstilt utbygging av et område der kollektivtrafikken ikke er god nok. Først må kollektivtilbudet fungere, understreker Ap-politikeren.

 

- Tilrettelagt

Røberg-Larsen peker på at områdene i vest allerede er godt tilrettelagte for større boligbygging, gjennom at stasjoner allerede ligger der som en del av Holmenkollbanen. Han mener samtidig at det at så få i løpet av i fjor høst gikk på T-banen ved en av Holmenkollbanens stasjoner, samtidig som langt flere gikk på ved en av stasjonene på Østkanten, indikerer at det finnes et potensial for å bygge langt tettere på Vestkanten enn det som er tilfellet i dag. På stasjonen Frognerseteren gikk kun 169 på i løpet av et døgn. Det tilsvarende tallet for østkantstasjonen Grorud var 3.256.

- Dette indikerer for meg at kollektivtransporten på Vestkanten har et potensial for at vi kan bygge tettere, sier han.

martin.moland@dagsavisen.no