Styreleder Rune Gerhardsen i Hvite busser vil vise linjene fra Adolf Hitler til Anders Behring Breivik.

Vil fornye Hvite busser

Hvite busser markerer 
20 år på veiene. Styreleder Rune 
Gerhardsen mener tida kan være moden 
for å modernisere de historiske turene.

I 20 år har Hvite busser tatt med skoleelever til tyske konsentrasjonsleirer som Sachsenhausen og Auschwitz for å vise et nærbilde av de lidelsene Hitlers naziregime forårsaket. Over 150.000 skoleelever har besøkt de historiske stedene fra den siste verdenskrigen. Nå åpner styreleder Rune Gerhardsen i Hvite busser for å også ta med elevene andre steder enn til konsentrasjonsleirene. Slik vil han vise at nazistenes menneskesyn ikke forsvant etter at freden ble sluttet i 1945.

- Vi kan trekke en direkte linje fra Adolf Hitlers tankegods, via for eksempel massakren i Srebrenica, til Anders Behring Breivik. Hele tida er det den samme ideologiske arven, den samme tanken om at noen kan bestemme hvem som skal leve eller dø, som motiverer grusomhetene. Det er viktig for oss som arrangerer disse turene at vi vil vise fram også andre steder hvor det samme menneskesynet har skapt store menneskelige lidelser, sier han.

Gerhardsen synes det er viktig at dagens elever kan relatere seg til turene Hvite busser arrangerer, og han opplever stadig at færre og færre ungdommer har hørt historiene fra andre verdenskrig.

- Når jeg har begynt å snakke om «krigen» har jeg opplevd elever som har rukket opp hånden og spurt «Hvilken krig?». Det har vært en vekker for meg, og det viser at mange unge kanskje synes det er vanskelig å relatere seg til noe som skjedde for så lenge siden, og at de har helt andre referanserammer enn min generasjon, sier han.

 

Les kronikk på nyemeninger.no.

 

Nye tidsvitner

Hvite busser har vært kjent for å ha med såkalte tidsvitner på turene, som selv har opplevd livet i konsentrasjonsleirene og de forferdelige lidelsene jøder og andre som ble oppfattet som fiender av nazismen ble utsatt for. Disse blir det stadig færre av. Samtidig finner man stadig tidsvitner som har opplevd lignende grusomheter helt andre steder enn i konsentrasjonsleirene. De seneste vitnene er de overlevende etter terroran­grepene 22. juli.

- De nye generasjonene har nå fått sine tidsvitner, som har sett en terrorist i øynene og som kan fortelle om ondskapen for dem som kommer etter. Det at terroren har kommet så tett på oss må selvfølgelig få konsekvenser også for Hvite busser, og det er ikke en eneste tur som arrangeres uten at vi prøver å trekke linjene fram til 22. juli. Samtidig har vi ikke bestemt oss for om vi skal arrangere egne «22. juli-turer», sier styre­lederen.

 

Se konsekvensene

En forutsetning for at slike turer kan arrangeres er at både skoler og myndigheter bidrar med den økonomiske støtten som skal til. Og turene har generelt sett vært svært godt besøkte, sier han.

- Nå har vi imidlertid de siste årene merket en litt mindre interesse for turene enn før. Det synes vi er trist, for vi tror virkelig at en slik tur kan erstatte mange uker med undervisning i klasserommet.

Han mener også at det er viktig at Hvite busser ikke bare blir tilbakeskuende, men også ser framover.

- Det er viktig at en også ser hvilke destruktive konsekvenser disse ideologiene kan få. De kan nok virke forlokkende på mange, men det er viktig å vise fram de forferdelige konsekvensene slike ideologier historisk sett har hatt, understreker han.

martin.moland@dagsavisen.no