TAR GREP: Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) ber regjeringen sikre at arbeidsgivere forebygger vold og trusler for ansatte. Han har en samlet arbeids- og sosialkomité i ryggen når saken skal diskuteres i Stortinget i dag.

Vil forebygge vold på jobb

Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept mens hun jobbet på en barnevernsinstitusjon i Asker. Nå ber Stortinget regjeringen forebygge vold på jobb.

– Det er behov for flere tiltak mot vold og trusler i arbeidslivet, sier stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) til Dagsavisen.

28. oktober 2014 ble sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund (30) drept med kniv mens hun var på jobb på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Asker. En 15 år gammel jente er siktet for drapet.

Nå ber en samlet arbeids- og sosialkomité på Stortinget regjeringen om å komme med en forskrift om vold og trusler til arbeidsmiljøloven for å redusere faren for dette i arbeidslivet.

Rammes av vold

Arbeiderpartiets Fredric Holen Bjørdal har tatt initiativ til forskriften. I dag debatteres saken i Stortinget.

– For altfor mange arbeidstakere er vold på jobb dagligdags. Det har jeg merket selv, sier Holen Bjørdal som har arbeidet som sosialarbeider i det akutte barnevernet før han ble valgt inn på Stortinget.

Ifølge Arbeidstilsynet blir 137.000 arbeidstakere utsatt for vold eller trusler minst én gang i måneden.

Sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger er særlig utsatt – i tillegg til sykepleiere, vektere og politi.

Drept på kontoret

5. august 2013 ble saksbehandler Anni Rachmawati Godager (34) knivstukket og drept på kontoret sitt hos Nav på Ammerud i Oslo. En 27 år gammel mann ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet.

Ifølge Nav har det vært flere voldshendelser hos etaten de siste årene. Tallet på registrerte hendelser i Nav er nesten firedoblet fra 2010 til 2013.

– Vi har sett at vi ikke har de nødvendige verktøyene til å kartlegge og håndtere risikoen for vold og trusler på arbeidsplassene, mener stortingsrepresentant Holen Bjørdal.

Må ha nok folk på jobb

Stortinget ber nå regjeringen konkretisere arbeidet mot vold på arbeidsplasser:

Arbeidstakere må få opplæring i farene for vold på arbeidsplassen.

Bemanningen må være tilstrekkelig.

Det må sikres tilstrekkelig kompetanse og fysiske sikringstiltak.

– Vi må ha et oppdatert lovverk, men i tillegg trengs bedre opplæring, mer kompetent ledelse og en bemanning som er tilpasset utfordringene disse arbeidstakerne står overfor, sier Ap-politikeren.

Det er særlig kvinner som rapporterer om vold og trusler på arbeidsplassen – de rammes dobbelt så ofte som menn.