KrFs Line Henriette Hjemdal (t.v.) forventer at statsminister Erna Solberg, som er sentral i arbeidet med FNs bærekraftsmål, vil støtte forslaget om en norsk matkastelov.

Vil forby matkast

Norge trenger en matkastelov, mener KrF, som forventer at andre partier er enige.

 

– Vi fremmer forslag om en matkastelov a la det Frankrike allerede har, når Stortinget trer sammen igjen 1. oktober, opplyser KrFs Line Henriette Hjemdal til Dagsavisen.

I Dagsavisen mandag tok også Framtiden i våre hender til orde for en slik lov.

– De siste tallene viser at matsvinnet øker. Det er uholdbart, utalte FIVH-leder Arild Hermstad.

Beregninger utført av FIVH viser blant annet at det nå kastes over 210.000 poteter, nær 80.000 tomater og nesten 60.000 bananer hver eneste dag her til lands.

Les også: Fra drømmemat til søppel

FNs bærekraftmål

– Det er veldig bra at Framtiden i våre hender setter fokus på matkastingen. Også vi i KrF er veldig opptatt av å få redusert matsvinnet, sier Hjemdal.

Det samme er FN, som har «ansvarlig forbruk og produksjon» som ett av sine 17 mål for en bærekraftig utvikling. I det ligger mellom annet en målsetting om å halvere matsvinnet per innbygger på verdensbasis innen 2030.

– Det er et veldig godt mål som alle må bidra til. Derfor fremmer vi forslaget om en matkastelov, sier Hjemdal.

I januar ble statsminister Erna Solberg (H) utnevnt til en av lederne av FNs pådrivergruppe for bærekraftmålene, av FNs generalsekretær Ban Ki-moon.

– Bærekraftmålene er ambisiøse og nødvendige for vår felles framtid, utalte Solberg da.

Hjemdal forventer nå at både Solberg, resten av regjeringen og også andre partier støtter deres forslag om en matkastelov.

– Dagligvarekjedene og matprodusentene fortjener honnør for det de har gjort for å redusere matsvinnet, men nå trenger vi å ta nye steg. Matlandet Frankrike har gått foran. Det er vel verdt for oss å gå etter, mener Hjemdal.

– Hvordan vil en slik lov bli?

– Den vil innebære pålegg om at mat som ellers ville ha blitt kastet, skal doneres til veldedige formål eller dyrefor, svarer Hjemdal.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Enormt behov for mat

I juli skrev Dagsavisen om Matsentralen i Oslo som allerede mottar mat dagligvarebutikker ellers ville ha kastet. Av samme artikkel gikk det også fram at det over hele landet er planer om å etablere lignende matsentraler, for å dekke et enormt behov blant fattige.

Ved en eventuell iverksettelse av en matkastelov vil egnede mottakere dermed trolig stå klare allerede fra dag én.

Hjemdal påpeker videre at støtten til Matsentralen i Oslo ble økt i statsbudsjettet for 2016, så også blant politikere flest synes det å være en positiv holdning til slike matsentraler.

– Ved en matkastelov blir mat som ellers ville ha blitt kastet, tilgodesett trengende mennesker. Dermed får vi en vinn-vinn-situasjon, påpeker Hjemdal.

Les også: Avfall skal spises