Guri Melby er blant dem i Venstre som vil si ja til altruistisk surrogati. Hun mener Venstre må løfte fanen høyere for liberalisering i slike verdispørsmål neste gang Venstre skal forhandle om makt.

Vil flagge verdispørsmål høyere

I 2013 sa Venstre nei til surrogati. Under helgens landsmøte snur partiet hvis Guri Melby og Trine Skei Grande får det som de vil.

 

Det blåser opp til verdidebatt på Venstres landsmøte til helgen. Et av spørsmålene partiet må ta stilling til, er om det skal tillate såkalt altruistisk surrogati. Flertallet i programkomiteen sier ja, men det finnes også sterke motstemmer.

Guri Melby, gruppeleder i Oslo Venstre og nestleder i programkomiteen, mener det er på tide å rydde opp i de lovløse tilstandene i surrogatimarkedet.

– Dersom man ønsker å gjøre noen som ikke kan få barn selv en tjeneste, skal ikke vi nekte dem det. Vi ser at flere og flere reiser til andre land for å benytte seg av disse mulighetene, og da er det bedre at det finnes et tilbud i Norge som kan bidra til å minske presset på kommersielle tjenester i andre land og hindre utnytting av kvinner. Slik det er i dag, er det nesten lovløse tilstander på dette området, sier Melby.

Les også: – Eggestokkene mine tar fyr

Ikke redd for KrF

Hun er ikke bekymret for at et positivt vedtak vil skremme KrF fra et eventuelt samarbeid etter høstens stortingsvalg, og mener det er på tide at Venstre tar et tydeligere standpunkt i verdispørsmål ved neste forhandlingsrunde.

– Det er ganske åpenbart at i mye av det som blir definert som verdispørsmål, er det en avstand mellom Venstre og KrF. Det har vi levd med før, og det betyr at det blir diskusjoner hvis vi skal samarbeide, men jeg er ikke bekymret. Kanskje er det på tide at Venstre løfter fanene høyere i disse spørsmålene neste gang vi sitter i forhandlinger, sier Melby.

Som en naturlig følge av surrogati, går Venstre også inn for å tillate eggdonasjon. Samtidig ønsker partiet å vrake kontantstøtten og holder døra på gløtt for at et barn kan ha flere juridiske foreldre. Det samme gjør Arbeiderpartiet.

Les også: Sp-Toppe vil straffe surrogatforeldre

Heller ikke Venstre-leder Trine Skei Grande er redd for at det blir for mange kameler å svelge for KrF.

– Nei, vi skjeler ikke til andre partier når vi lager programmet vårt. Det gjør vi når vi skal forhandle, sier hun.

Skei Grande stemte selv for å tillate altruistisk surrogati på Venstres landsstyremøte.

– For meg er det kritikkverdige med surrogati når kvinnekroppen brukes som handelsvare, og det er grunnen til at jeg har vært imot, men jeg er mye mer åpen for å utrede om vi kan lage et regelverk for altruistisk surrogati, sier Venstre-lederen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Design-baby

Nestleder Terje Breivik tilhører på sin side mindretallet i programkomiteen som sier nei til altruistisk surrogati.

– Dette er en av sakene jeg vil engasjere meg tungt i, varsler Breivik, som også har ledet programkomiteen.

Breivik mener altruistisk surrogati vil flytte grenser for hva vi aksepterer, og kan gjøre det lettere å si ja til all form for surrogati på sikt.

– Da lovfester du at man kan tukle med noe av det mest grunnleggende vi har, nemlig båndene mellom den som bærer barnet og barnet. Selv om det er gode hensikter bak altruistisk surrogati, så vil du automatisk flytte terskelen for hva som er legitimt. Med et sånt forslag vil samfunnet akseptere surrogati som prinsipp, sier Breivik.

Det samme mener Abid Raja, som sammen med Melby er nestleder i programkomiteen.

– Åpner vi for noe, er det lettere å åpne for noe annet, som for eksempel å designe babyer. Altruistisk surrogati har også en slagside mot kommersiell surrogati, som utnytter fattige kvinner i andre land. I sum er det kvinnen som taper, også de norske kvinnene som henter barna og som ikke har samme rettssikkerhet som mannen som donerer sæd. På lengre sikt vil dette uthule moralen i samfunnet. Det er ingen menneskerett å få barn, sier Raja.

Debatt: Bioteknologiloven er moden for oppdatering (Kristin Halvorsen)

KrFs tydelige syn

KrF-leder Knut Arild Hareide ønsker ikke å kommentere Dagsavisens sak, og begrunner det med at han har respekt for at Venstres landsmøte skal få vedta sin egen politikk.

Han understreker imidlertid at KrFs syn i disse spørsmålene er tydelige.

Forut for Høyres landsmøte var tonen en annen: Her ba Hareide Høyres landsmøte heller lytte til Kåre Willoch enn Tina Bru i en enkelte kontroversielle familiesaker.

Breivik synes selv det er hyggelig at han deler synspunkt med KrF.

– Jeg har ikke hatt noen strategiske motiv bak min motstand. Men det er hyggelig å konstatere at et nært samarbeidsparti som KrF er enig med meg.

Les også: Frp vurderer å åpne for surrogati