Snorre Valen, SV.

- Vil de bytte ut krona?

HØYRE OM? Snorre Valen (SV) ber Høyre avklare om de vil bytte ut krona med euroen. Et tegn på SVs desperasjon, svarer Jan Tore Sanner (H).

Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) smeller neven i bordet mens han ser ned på Løvebakken.

- En øy i Europa, sier han. Det er Norge han snakker om. Han viser til hvordan den økonomiske krisen har slått inn i land etter land i Europa, ikke minst i søreuropeiske land som Spania og Hellas, og til hvordan norsk økonomi har klart seg relativt godt gjennom stormen.

- Inntil nylig har sentrale Høyre-politikere sagt at det ville ha vært bra for norsk økonomi om krona var blitt byttet ut med euroen, sier Valen og stanser opp et øyeblikk før han fortsetter:

- Utviklingen i eurolandene gir grunn til bekymring. Høyre må avklare om de mener det vil være gunstig å knytte seg til euroen, og hva de vil gjøre i en eventuell regjering.

 

- Hva lengter de etter?

Valen viser til uttalelser fra sentrale politikere fra Høyre som har argumentert for at innføring av euroen ville ha vært positivt for norsk økonomi. Blant dem er partileder Erna Solberg, som i 2005 uttalte at «for meg framstår etter hvert at Norge vil inngå i eurosamarbeidet ved EU-medlemskap som et viktigere og viktigere argument».

En annen er Nikolai Astrup, som leder Høyres EU-utvalg. Sommeren 2010 slo Astrup fast at det neppe ville ha innvirket negativt på Norge om vi var en del av eurosamarbeidet nå. Tvert om.

- Lengter Høyre også etter nedskjæringspolitikken som vi i dag ser i eurolandene? spør Valen og viser til at Astrup skrev at «enda lavere rente og felles valuta ville ha medført et stort behov for konjunkturregulering gjennom strammere finanspolitikk. Det krever en helt annen budsjettdisiplin enn det regjeringen har vært vant til».

 

Vil ha motkonjunktur

Valen mener euroen har vært en katastrofe for søreuropeiske land.

- EU har traktatfestet at eurolandene ikke får lov til å drive med motkonjunkturpolitikk, sier han og viser til finanspakten som ble signert i mars.

- Traktaten pålegger sterke krav til budsjettbalanse, noe som gjør motkonjunkturpolitikk umulig. Den kuttpolitikken som føres i EU har bare forsterket og forlenget en allerede alvorlig krise, sier Valen og etterlyser en klassisk motkonjunkturpolitikk med bruk av mer penger i dårlige tider, for å få fart på økonomien.

- Men er ikke dette bare et slag i lufta, et forsøk på å score billige poenger? EU-medlemskap står tross alt ikke på dagsorden i Norge?

- Jeg forstår det kan virke som at jeg vil score billige poenger, men det er ikke det. Inntil nylig har Høyre sagt at Norge ville ha vært tjent med euroen, med den økonomiske situasjonen vi ser nå er det grunn til å spørre hva Høyre mener ville ha skjedd dersom vi hadde byttet ut krona med euroen nå, sier Valen.

 

- Desperasjon

Høyres nestleder Jan Tore Sanner karakteriserer Valens bønn om euroavklaring fra Høyre som «en ikke-sak».

Valen viser til at Sanner i 2007 uttalte at «fordelene er klart større enn ulempene». Dette avfeies av Sanner, som sier dette var en kommentar til en rapport om euroen fra Econ.

- Dette er først og fremst et uttrykk for SVs desperasjon, sier han og legger til at dette er en tilbakevendende debatt.

- Det er ingen i Høyre som mener det Valen hevder, sier han. Sanner legger til at innføring av euroen uansett er uaktuelt før Norge eventuelt skulle bli medlem av EU, og at det da ville ha blitt et forhandlingsspørsmål.

- Om vi hadde vært i forhandlinger med EU nå ville mitt svar vært at det ikke er en god idé på nåværende tidspunkt, sier Sanner. Han maner EU har vist en manglende evne til å håndtere en pengeunion uten en finansiell union.

- Det kan forandre seg om ti år, men slik det ser ut i dag ville jeg sagt at Norge burde avvente, sier Sanner.

espen.lokeland-stai@dagsavisen.no