Nestleder Olaug Bollestad fra Kristelig Folkeparti (KrF) sier partiet vil øke engangsstøtten til minimum 164.000 kroner. FOTO: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX

Vil belønne unge mødre

Hvis Høyre vil få kvinner til å føde tidligere, bør de være med og firedoble engangsstønaden, mener KrFs nestleder Olaug Bollestad.

Regjeringen mener tida er inne for en grundig vurdering av om støtteordningene til barnefamiliene er innrettet på best mulig måte. Derfor oppnevnte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) i forrige uke et offentlig utvalg for bred gjennomgang av støtten til barnefamiliene.

– Radikalt

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, jobber også interne utvalg i Høyre fram mot 2017 med ulike løsninger for å endre støtteordningene til barnefamiliene.

Blant forslagene er å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO. Et annet forslag er å erstatte den med skattelette.

KrF er sterkt kritisk til forslag om å fjerne eller svekke barnetrygden.

– Det er veldig radikalt å skulle fjerne barnetrygden, som har vært en ordning i 70 år, sier Bollestad.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Barn tidlig

KrF er enig med Høyre at det er en betydelig svakhet i det norske systemet at det er økonomisk ugunstig å få barn tidlig i livet.

– Jeg håper de nå vil prioritere gode ordninger når det gjelder, hvis ikke blir det hult, nestleder i KrF Olaug Bollestad.

Det ene utvalget foreslår å erstatte barnetrygden med gratis barnehage, det andre vil vurdere å erstatte den med skattefradrag.

KrF mener at de bør firedoble engangsstønaden som utbetales til gravide som ikke er i jobb.

– Dette tok Høyre også til orde for i fjor, men så langt har de ikke støttet KrF i kravet, sier Bollestad.

– Urettferdig

Hun mener det er urettferdig i et livsløpsperspektiv at en kvinne som er tidlig i 20-årene mottar så mye mindre støtte enn en kvinne som føder på et senere punkt i livet.

– Dagens system gjør at gravide kvinner mellom studier og jobb står igjen med rundt 44.000 kroner i støtte, mens en kvinne som har vært i full jobb kan få rundt 500.000, hevder Bollestad.

Derfor vil KrF øke engangsstøtten til minimum 164.000 kroner.

– Føler seg presset

– Når vi vet at gravide som havner utenfor de gode ordningene i langt større grad velger abort, og at mange føler seg presset økonomisk, må vi gjøre det vi kan for å forbedre ordningene, sier Bollestad og legger til:

– Dagens ordning er på kollisjonskurs med biologien. Hvis vi skal tilrettelegge for babyboom i Norge, må vi være på lag med biologien.

Behovsprøving

Utvalget Horne har oppnevnt skal ledes av professor i sosiologi, Anne Lise Ellingsæter.

Utvalget skal vurdere ulike modeller for omfordeling av barnetrygden, også behovsprøving. I tillegg skal utvalget gjennomgå skattefordeler, foreldrepenger og engangsstønad, kontantstøtte, stønad til enslig mor eller far, bidragsforskudd, barnetillegg til trygdeytelser, bostøtte fra Husbanken, barnehagesubsidier, skolefritidsordningen og utdanningsstøtte.

LES OGSÅ: Mødre konkurrerer 
om å få små babyer