Vil beholde leksene og innføre gratis skolemat

Arbeiderpartiet ønsker å beholde leksene i skolen, og vil også jobbe for å innføre et sunt og gratis skolemåltid i grunnskolen.

Det ble klart på partiets landsmøte søndag.

På forhånd var det diskusjoner internt om partiet skulle gå inn for å avvikle lekseordningen, eller beholde den.

Hjemmelekser forsterker de sosiale forskjellene i skolen, var et argument Hoda Imad fra AUF trakk fram under fredagens debatt.

– Leksepresset må dempes

Ap vil beholde leksene, men mener unødvendig leksepress i skolen må dempes.

– Skolene har veldig ulik leksepraksis, som varierer fra skole til skole og til og med fra klasse til klasse. Leksepresset i skolen må dempes, og skolene må være med leksebevisste. Leksene skal tilpasset hver enkelt elev, og de skal bli gitt oppgaver de mestrer, sa redaksjonskomiteens leder Anniken Huitfeldt fra talerstolen da hun la fram komiteens innstilling.

Utdanningsforbundet var blant dem som på forhånd advarte mot å fjerne leksene. Også Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnskolen var sterkt kritisk til forslaget, som ble oppfattet som å detaljstyre skolen.

Gratis skolemåltid

Ap vil også opprettholde barnetrygden på dagens nivå. I tillegg ønsker partiet å arbeide for å innføre et gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen.

– I vårt alternative budsjett for 2019 innførte vi penger til et skolemåltid til alle, istedenfor å øke barnetrygden. I første omgang med en egen andel på seks kroner dagen. Det er bra for barns helse, læring og for å bekjempe sosiale forskjeller, sa Huitfeldt søndag.

Forslaget vil koste 1,6 milliarder årlig går det fram av Aps alternative statsbudsjett, ifølge VG. Uten egenbetaling vil ett enkelt måltid daglig koste over 2,3 milliarder kroner årlig.