Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil satse på kompetanseheving i barnehagene. FOTO: NTB SCANPIX

Vil bedre kvaliteten i barnehagene

BARNEHAGER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil bedre kvaliteten og kompetansen i barnehagene.

Neste år vil han bruke 170 millioner for å øke kompetansen for de ansatte i barnehagene. Regjeringen vil også sette i gang en egen foreldreportal, hvor foreldrene kan få all den informasjonen de trenger om barnehagene.

 

Mindre fornøyd

- Dette vil bli litt på lik linje som det man finner om skoler. Her kan foreldrene få vite mer om det pedagogiske opplegget, hvor mange voksne det er per barn eller hvor mange lærere det er, sier Røe Isaksen.

Dagsavisen skrev i går at norske foreldre er de i Norden som er minst fornøyde med barnehagene.

- Jeg merker meg at norske foreldre ikke er like fornøyde med barnehagetilbudet som foreldre i øvrige nordiske land. Forskeren Lekhal forklarer dette blant annet med at pedagogtettheten i Norge er lavere enn i andre land. Da vil jeg peke på at grunnbemanningen i norske barnehager faktisk er høyere enn i både Sverige og Danmark. Nok voksne er også et viktig element for å sikre god kvalitet i barnehagen, sier Røe Isaksen til Dagsavisen.

- Hva sier en slik undersøkelse deg?

- Jeg tenker at vi har et stykke å gå. Og det er bra at foreldrene stiller krav. Vi vil gjøre enda mer for å få kvaliteten opp, og fortsatt er det for store forskjeller i barnehagene.

- Denne regjeringen vil bruke de neste fire årene på å satse tungt på kvaliteten i barnehagene, sier han videre.

- Hvordan skal dere gjøre det?

- For 2014 foreslår regjeringen å bruke totalt 170 millioner kroner til å styrke kompetansen for alle ansatte i barnehagene. Dette er 50 millioner mer enn i fjor, og 10 millioner kroner mer enn hva de rødgrønne foreslo i sitt budsjett, sier kunnskapsministeren.

 

Skryter av Halvorsen

Selv om undersøkelsen viser at norske foreldre er mindre fornøyde enn andre nordiske foreldre, ser Røe Isaksen en bedring.

- Vi ser en forbedring siden i fjor. Det vi vet er at kvalitet og innhold er viktig for foreldrenes opplevelse av barnehagen. Vi sender det mest verdifulle man har til barnehagen i flere timer, og hva som skjer der er viktig for foreldrene. Forskning viser at personalets kompetanse er avgjørende for barns trivsel og utvikling i barnehagen, og dermed kvaliteten i barnehagen. Det viktigste for å sikre kvaliteten i barnehagen er å sørge for at barnehagene har tilstrekkelig med barnehagelærere og ansatte med annen relevant kompetanse, sier han.

- De siste åtte årene har de rødgrønne vært mest opptatt av å bygge ut plasser, og ikke så opptatt av innhold og kvalitet. Noe som er det store prosjektet for denne regjeringen, sier Røe Isaksen, og kommer med skryt av den forrige kunnskapsministeren.

- Kristin Halvorsen satte i gang en rekrutteringskampanje for å få flere til å velge barnehageyrket. Det ser vi fruktene av nå, og er noe vi vil videreføre, sier han.

tom.vestreng@dagsavisen.no