I dag er det advokat Geir Lippestad og forsvarernes dag i retten. Han må overbevise retten om at Anders Behring Breivik er tilregnelig og kan dømmes til straff.

Vil be om at Breivik straffes

Advokat Geir Lippestad vil overbevise retten om at saken mot Anders Behring Breivik må ses på i en høyreekstrem sammenheng.

– Det blir vårt fokus å rett og slett peke på de bevisene som har vært oppe. Vi mener selvfølgelig at denne saken bør ses på i en høyreekstrem kontekst, slik som rapport nummer to har gjort, og tolke hans utsagn og hans væremåte og ikke minst terrorhandlingene som en følge av det, sa Geir Lippestad til NRK fredag morgen.

Ti ukers rettssak

Aktoratet har bedt om at Anders Behring Breivik blir dømt til tvungent psykisk helsevern. Fredag skal forsvarerne legge ned sin påstand og dermed avslutte den ti uker lange rettssaken.

– Overbygningen er å vise at de to sakkyndige rapportene bygger på veldig vesentlig forskjellige forutsetninger. Da er spørsmålet hvilke forutsetninger retten mener er bevist her i rettssaken, sier Lippestad, som aldri har lagt skjul på at målet er å få Breivik kjent tilregnelig og dermed straffet.

Det blir tiltalte selv som får avslutte det hele med en sluttbemerkning. Han har bedt dommeren om å få en hel time. Det gjenstår å se om ønsket oppfylles.

Overlevende og etterlatte

Etter at forsvaret har gjennomgått sin prosedyre og lagt ned sin påstand fredag, vil aktoratet få mulighet til å komme med en kommentar, før fem overlevende og etterlatte skal komme med sine bemerkninger.

Breivik har så langt ikke erkjent straffskyld og påberopte seg ved rettssakens begynnelse nødrett.

Når retten heves fredag er det et variert bevismateriale som er blitt lagt fram for dommerne, gjennom tre forskjellige perioder. Første del var Breiviks egen forklaring, der han fikk forklare seg fritt om forberedelsene, bakgrunnen for terroren og selve handlingene 22. juli i fjor. Deretter var tiden kommet for vitneprovene til overlevende, vitner og etterlatte. Etter de berørtes vitneprov var det klart for å gå dypere inn i tilregnelighetsspørsmålet og Breiviks psyke.

Dom i saken

Dommerne trekker seg fra og med neste uke tilbake for å skrive dommen. 11. juli vil det bli opplyst når dommen faller.

I første omgang ville retten prøve å få en dom ferdig før den symbolske datoen 22. juli, men nå har retten åpnet for at dommen kan bli utsatt til august.

(NTB)