Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener regjeringens forslag er et stort steg i riktig retning. Også koordinerende bistandsadvokat Siv Hallgren (t.h) roser regjeringens innstilling.

Vil at ofre skal få mer

Regjeringen foreslår å heve den øvre grensen for voldsoffererstatning. Forslaget blir tatt godt imot blant bistandsadvokatene etter 22. juli-angrepene.

I forslaget går de inn for å heve erstatningen fra dagens sum, som er 3,2 millioner, til 4,75 millioner kroner.

Heve grensen
Justisminister Grete Faremo (Ap) kunngjorde fredag at regjeringen foreslår endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven.
Ett av forslagene er å heve den øvre grensen for voldsoffererstatning fra 40 til 60 G, og at denne skal kunne fravikes i særlige tilfeller. I rene kroner betyr det at erstatningen økes fra 3,2 til 4,75 millioner kroner.
I særlige tilfeller åpnes det også for å gå ut over dette taket.
– Adgangen til å fravike den øvre grensen i særlige tilfeller vil hindre at grensen slår urimelig ut. Unntaksregelen er ment som er sikkerhetsventil for å sikre at voldsofre får dekket sitt tap med utgangspunkt i alminnelig levestandard, sa Faremo under presentasjonen.
Tilbakevirkende
Endringene får virkning for erstatningskrav etter straffbare forhold skjedd etter 1. januar 2011, og vil dermed få betydning for ofrene etter terrorangrepene 22. juli.
Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener dette er et stort steg i riktig retning, men skulle aller helst sett at taket ble fjernet.
– Det er ikke behov for et tak, fordi folk bør ha krav på full erstatning. Men her kommer man langt på vei for de fleste ofre.
Det forventes at det samlede tallet søknader om voldsoffererstatning etter 22. juli vil komme opp i rundt 2.000.
Omfatter hjelperne
Koordinerende bistandsadvokat Siv Hallgren er like rosende til regjeringens innstilling.
– For de få som er berørt av denne sikkerhetsventilen, og i 22. juli-saken vet vi i at det er en del, så er dette veldig viktig, sier Hallgren til NTB.
I tillegg fremhever hun fra forslaget at også dem som har hjulpet ofre for vold skal kunne søke erstatning dersom de selv har fått skader som følge av sin bistand.
– Det vet vi kan dreie som en del. Rundt Utøya var det mange i nærheten som hjalp til. Mange i regjeringskvartalet gikk også rett inn i området og hjalp til uten tanke på egen fare, og vi vet at mange strever i etterkant, sier Hallgren.
Hun poengterer at forslaget ikke gir rett til bistandsadvokat, men at hjelperen kan søke direkte om voldsoffererstatning