– Vi skal gjøre det så jævlig som mulig for regjeringen å ikke revurdere dette

Natur og Ungdom har 3800 påmeldte klare til sivil ulydighet for å redde Repparfjorden.

– Siden torsdag da avgjørelsen kom, har vi fått 950 nye aksjonister. Jeg regner med vi runder 1000 innen dagen er omme. 

Det sier Jørgen Næss Karlsen, 2. nestleder i Natur og Ungdom til Dagsavisen.

Regjeringen og næringsminister Torbjørn Røe Isaksens (H) avgjørelse om å gi driftskonsesjon til Nussirs kobberutvinning i Kvalsund i Finnmark har vagt et voldsomt engasjement. Med i planene er et omstridt deponi for gruveavfall på bunnen av den nasjonale laksefjorden Repparfjorden.

Jørgen Næss Karlsen regner med at alle de nesten 3800 menneskene som har skrevet seg opp på Natur og Ungdoms aksjonsliste, står klare for å lenke seg fast for å stanse kobberutvinningen. 

Regjeringens avgjørelse har framprovosert en rekke demonstrasjoner over hele landet i dag, både i Alta, Tromsø, Trondheim, Sunndal, Bergen, Flekkefjord og på Hamar.

På demonstrasjonen i Oslo utenfor Stortinget, skal representanter fra ungdomspartiene Unge Venstre og KrFU protestere mot egen regjering. 

Venstre-leder Trine Skei Grande har tidligere sagt en aldri, aldri, aldri skal gi seg på kampen mot gruveavfall i Repparfjorden. 

Kjepper i hjulene

Jørgen Næss Karlsen sier aksjonistene skal gjøre det så smertefullt som mulig for regjeringen å gå videre med planene om gruvedriften. 

– Vi skal gjøre det så jævlig som mulig for regjeringen å ikke revurdere dette. Det skal vi gjøre ved å skape blest på sosiale medier og i tradisjonelle medier, vi skal ha flere markeringer og vise fram folk som villige til å lenke seg. De er mange og tar det her på alvor, sier Karlsen. 

Regjeringen vil trolig få flere anledninger til å revurdere: Samtinget varsler at de vil klage inn avgjørelsen til Kongen i statsråd. Sametingspresident Aili Keskitalo sier hun er svært skuffet over vedtaket til Nærings- og fiskeridepartementet. Hun sier at gruven vil ta livet av fjorden og krenke grunnlaget for reindriften i området.

Klagen fra Sametinget sendes først Nærings- og fiskeridepartementet. Hvis de ikke tar den til etterretningen, sender departementet den videre til regjeringskollegiet, sier Keskitalo til Dagsavisen. 

–  Vi registrerer at venstre egentlig er i mot dette. Her får alle statsrådene muligheten til å vurdere argumentasjonen sin på nytt, sier Keskitalo. 

Sametinget klager

Hun sier det er første gang Sametinget sender en slik klage. 

– Dette er en viktig for oss, åpenbart på grunn av sjøsamisk fiske og reindrifta i området, men også på grunn av miljøet som sådan.  Det vekker internasjonal oppsikt at Norge tømmer gruveavfall i sine fjorder. Jeg skjønner ikke at vi vil risikere det. 

– Statens egne fagetater Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet går imot planene, fordi gruvevirksomheten vil ødelegge viktige gyte- og oppvekstområder for ulike fiskearter i Repparfjorden, og derfor vil dette medføre vesentlig krenkelse og nekting av utøvelse av kulturgrunnlaget for samisk kultur i ett allerede veldig utsatt område sier sametingsråd Silje Karine Muotka i en pressemelding. 

SV har varslet at de vil ta opp saken i Stortinget på nytt. Samtidig varsler Reinbeitedistrikt 22 Fietta, som driver reindrift i området, at de vil gå til søksmål for å stanse gruvedriften. 

Hvis ingenting av dette fører fram, står altså nær 4000 aksjonister klare for å yte sivil ulydighet. 

– Da ringer vi opp alle på listene og ber dem møte opp i Finnmark!, sier Karlsen i Natur og Ungdom. 

19.000 har så langt skrevet under på underskriftskampanje mot giftdumping i laksefjorden i Finnmark.