Vi låner enda mer

Norske husholdninger tar opp mer i gjeld mens norske bedrifter og kommuner tar opp mindre gjeld enn tidligere. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ved utgangen av mai hadde norske kommuner, bedrifter og husstander til sammen gjeld for 3.956 milliarder kroner. Fra mai 2011 til utgangen av mai i år økte gjelda med 6,7 prosent, viser SSBs kredittindikator K2. Det er den samme gjeldsveksten som måneden før.

Men husholdningene fortsetter å øke sine låneopptak. Tolvmånedersveksten var 7,1 prosent ved utgangen av mai, mens den lå på 6,8 prosent måneden før.

På den andre siden er bedrifter og kommuner blitt mer forsiktig med å ta opp lån. De ikke-finansielle foretakene, det vil si vanlige bedrifter utenom bank, finans og forsikring, hadde 1.348 milliarder kroner i gjeld, som utgjør en gjeldsvekst de siste 12 månedene på 6,0 prosent, ned fra 6,4 prosent måneden før.

Kommunenes tolvmånedersvekst var ved utgangen av mai på 6,4 prosent, mens den måneden før var på 7,5 prosent.