– Vi kan ta imot flere flyktninger

Unge Venstre vil at Norge skal ta imot 5.000 kvoteflyktninger. – En god ambisjon på sikt, svarer moderpartiet.

 

– I Jeløyaplattformen har regjeringen slått fast at dersom asyltilstrømningen fortsetter å være lav, skal man ta imot flere kvoteflyktninger. I år var tilstrømningene rekordlave. Da har vi råd til å ta imot flere kvoteflyktninger, sier Unge Venstres leder, Sondre Hansmark, til Dagsavisen.

Statsminister Erna Solberg har stilt seg positiv til et forslag om å opprette asylmottak i Nord-Afrika for dem som søker opphold til Europa. Det er Amnesty og Flyktninghjelpen kritisk til. I går uttalte de til Dagsavisen at de mener Norge heller bør ta imot flere kvoteflyktninger gjennom FN, for å bidra til å løse flyktningkrisa.

Les også: – Slik bør flyktningkrisa løses, Erna

Millioner på flukt

Det er en ambisjon Unge Venstre stiller seg bak.

Hansmark viser til at det i januar til mai i år kom 1.213 asylsøkere til Norge. Det er en kraftig nedgang fra topp-året 2015, da 31.150 personer søkte asyl i Norge.

Samtidig er et historisk høyt antall mennesker på flukt verden over. Hansmark viser til flyktningregnskapet, der det kommer frem at tallet på mennesker på flukt på verdensbasis har økt til 68,5 millioner ved inngangen til 2018. Det er en økning på 2,9 millioner fra året før.

– Da holder det ikke at vi øker antallet kvoteflyktninger med bare et par hundre. FNs høykommisær for flyktninger har bedt oss ta imot 5.000. Det er et viktig prinsipp at vi gjør det vi kan for å bidra, sier Hansmark.

I 2018 er det lagt opp til at Norge skal ta imot 2.120 kvoteflyktninger. Forslaget fra Unge Venstre innebærer altså å ta imot mer enn dobbelt så mange.

– Regjeringen har lovet at de vil ta imot flere, dersom asyltallene fortsetter å være lave. Det forventer vi at de kommer til å gjøre, sier Hansmark.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kan ta imot flere

Guri Melby, stortingsrepresentant for Venstre, er langt på vei enig med lederen for sitt ungdomsparti. Hun tror økt antall kvoteflyktninger er en god og realistisk måte å øke Norges engasjement for mennesker på flukt på.

– Det er vanskelig å ta stilling til noe tall, men vi har prioritert å øke antall kvoteflyktninger tidligere. Nå er det fortsatt lave tall på asylsøknader, så da mener jeg vi har kapasitet til å ta imot flere, sier Melby.

Hun presiserer samtidig at det er viktig å se tallene i sammenheng:

– Slik jeg oppfatter Jeløya, vil dette være avhengig av antall asylsøkere som kommer til Norge, sier hun.

Vil øke på sikt

Melby understreker at det viktigste for Venstre er å ha en human asyl- og flyktningpolitkk, som gjør at Norge tar sin del av ansvaret internasjonalt

– Å satse på kvoteflyktninger er en fornuftig vei å gå – da vet vi at vi hjelper de som trenger det aller mest. På lengre sikt er det et mål å øke det antallet betraktelig, kanskje i retning av de tallene som Unge Venstre foreslår, sier hun.

– På lengre sikt, hva vil det si?

– Jeg tror det blir litt stort å ta i ett statsbudsjett. Det må henge sammen med hele asyl- og innvandringspolitikken, og flyktningpolitikken som helhet, sier Melby.

Les også: Regjeringen er positiv til mottakssentre i Afrika

 

Strid om kvoteflyktninger

* Norge tok imot rundt 3.000 kvoteflyktninger i 2016 og i 2017.

* I november 2017 sendte FNs høykommisær et brev til Erna Solberg, der han ba regjeringen ta inn 5.000 kvoteflyktninger i året.

* I regjeringens forslag til statsbudsjett ble det opprinnelig lagt opp til at Norge skulle ta i mot 1.120 kvoteflyktninger. Etter krav fra Venstre og KrF ble antallet økt til 2.120.

* I mai uttalte KrFU-leder Martine Tønnessen at de mener KrF må jobbe før å øke antall kvoteflyktninger, og mente det var rom i budsjettet for 1.000 nye.