Likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

– Vi har tatt grep

Lovverket er klart. Fedre kan søke om foreldrepenger før fødsel, sier Solveig Horne.

 

I går skrev Dagsavisen at Nav henger etter på likestilling når det gjelder foreldrepermisjon. Bjørn Erik Engvin, pappa til en nyfødt gutt, uttalte at han synes det er «håpløst» at fedre ikke kan søke om foreldrepenger før etter at barnet er født. Mødre kan gjøre det i forkant av termin. Han fikk støtte av YS-forbundet Negotia, som mener Nav-reglene skaper unødvendige utfordringer for arbeidsgiver.

– Jeg er enig i at Nav i lengre tid har hengt etter på likestilling. Vi har tatt grep og bedt direktoratet om å endre tekstene slik at deling mellom foreldrene kommer tydelig fram. I tillegg har vi fremmet noen forenklinger i ordningen som nå ligger til behandling i Stortinget, sier Solveig Horne (Frp), barne- og likestillingsminister.

Anniken Huitfeldt (Ap) oppfordret likestillingsministeren til å gå gjennom alle lovbestemmelser og se på hvordan man kan gjøre det enklere for fedre å ta en større del av permisjonen.

– Det er ingenting i lovverket som hindrer fedre i å søke før fødsel, men det må gjøres manuelt. Fra 2019 vil foreldre få raskere svar, fordi søknadene blir behandlet automatisk, sier Horne.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Likestillingsministeren forteller at hun har vært frustrert over at det har tatt tid å gjøre det enklere for fedre og mødre å søke om foreldrepenger.

– Det skyldes at Nav skal gjennom en omfattende IKT-omorganisering.

Horne mener søknadsskjemaene til Nav tidligere har hatt «gammeldagse» formuleringer som har favorisert mor.

– Det har vært formuleringer som har gjort at foreldre har oppfattet at fellesdelen i permisjonen tilhører mor, men dette er rettet opp.